Inftertation Expert
Hikoneb® OxyBrealh Oksijen Konsantraiörü, )(ahlak haslalara,uzun süreli
oksijen tedavisi nin bir parçası olan ek oksijen tedavisi sağlamak amacıyla
iireiilmiştir. Hayat kurtarma amaçlı değildir. Her elektrikle çalışan cihazda
olduğu gibi,elektrik kesinlisinden dolayı,ci hoz çalışmayabilir veya teknisyen
tarafından onarılması gerekebilir. Böyle bir kesinti sonucunda cihaz ,sağlık
açısından tehlike yaratabileceğinden, her hasta için cihazı kullanmak uygun
değildir. Bazı dururnlarda,oksijen tedavisi tehlikeli olabilir. Cihazı kullanmadan
önce mutlaka hekime başvur-olmalıdır.

Bu kullanım Kılavuzu, OxyBreath Oksijen Konsaniraiörüniin bakımı hakkında
sizi bilgilendirecek,ve oksijen konsaniraiöriinü kullanırken size referans
olacaktır.

III-GÜVENLIK TALIMATLARI

önemli Güvenlik Kamulları aşağıdaki başlıklar altında Osterilrniştir;

Önlerm
addi incinmelere sebebiyet verecek tehlikeleri önlemek için giivenlik bilgileridir.
Uv
Oksijen konsaniraiönine verilebilecek zararı önlemek için verilen bilgilerdir.
Yaprnelyınl:
Dikkat edilmesi gereken bilgilerdir.
Oneml i:
Bilgilendirme, belirli talimatlar, açıklamalar, yorumlar ve dikkat verilmesi
gereken hususlcırı içerir.

Bilgilendirme Kılavuzu ve Oksijen Konsantrataründe Kullanılan
Sernbollerin ve uyarıların açıklamaları için bu bölüme bakınız.
Ta lirnat Icin Ok uyun
Bu sembol,lek veya diğer sembollerle birlikle
kullanıldığında,iiriin ile birlikte gelen cihaz kullanım kılavuzuna
danışmak gerekir. Bu talimatlara uyulmadığı lakdirde,cihazla
ilgili olası bir risk ortaya çıkabilir

Dikkat veya Orılem
Olası bir sorun halinde,bu sembol kullanıcının önemli önlemler
alması gerektiğini belirten bir semboldür.

Hikoneb Oksijen Konsantratörü OXYBREATH kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Hikoneb Oksijen Konsantratörü OXYBREATH kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Hikoneb Oksijen Konsantratörü OXYBREATH kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Hikoneb Oksijen Konsantratörü OXYBREATH kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Hikoneb Oksijen Konsantratörü OXYBREATH kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Hikoneb Oksijen Konsantratörü OXYBREATH kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Hikoneb Oksijen Konsantratörü OXYBREATH kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Hikoneb Oksijen Konsantratörü OXYBREATH kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Hikoneb Oksijen Konsantratörü OXYBREATH kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Hikoneb Oksijen Konsantratörü OXYBREATH kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Hikoneb Oksijen Konsantratörü OXYBREATH kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Hikoneb Oksijen Konsantratörü OXYBREATH kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Hikoneb Oksijen Konsantratörü OXYBREATH kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.