TELEVİZYON İZLENMESİ / PROGRAM KONTROLÜ
TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹ / PROGRAM KONTROLÜ
OTOMAT‹K PROGRAM AYARLAMA
Kullanilabilir tüm programlari otomatik olarak bulmak ve saklamak için kullanilir.
Dijital modda otomatik programlamayi başlatti¤inizda, daha önce saklanmiş olan tüm servis bil-
gileri silinecektir.
SETUP (AYARLAR)’i seçiniz.
Auto Tuning (Otomatik
Ayar)’i seçiniz.
Yes (Evet)’i seçiniz.
Auto Tuning (Otomatik Ayar)’
AYARLAR Taşi TAMAM
Auto tuning
Otomatik Arama
Manuel Ayar
Program Düzenleme
Güçlendirici
: Açik
Yazilim Güncelleme : Kapali
Tanilama
CI Bilgileri
Tüm servis bilgileri güncellenecek.
C
Devam etmek istiyor musunuz?
SECAM L Arama
Evet
Hayir
AYARLAR Taşi TAMAM
Auto tuning
Otomatik Arama
Manuel Ayar
Pragram Düzenleme
Güçlendirici
: Açik
Yazilim Güncelleme : Kapali
Tanilama
CI Bilgileri
2
1MENU
OK
4
OK
3
OK

Lock System ‘On’ Sistem Kilitleme ‘Açik’da
4 basamakli bir şifre girmek için NUMARA
tuşlarini kullaniniz.

Otomatik ayarlamada kalmak için
tuşunu kullanarak YES (Evet)’i seçiniz.
Sonra OK tuşuna basiniz. Aksi taktirde,
NO (Hay›r)’i seçiniz.
i çaliştiriniz.

Normal TV görüntüsüne dönmek için MENU ya da EXIT (Çikiş)
tuşuna basiniz.

Bir önceki menü ekranina dönmek için BACK (GERİ) ya da
RETURN (GERİ DÖN) tuşuna basiniz.
42

Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 22. sayfa 22 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 23. sayfa 23 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 24. sayfa 24 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 25. sayfa 25 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 26. sayfa 26 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 27. sayfa 27 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 28. sayfa 28 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 29. sayfa 29 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 30. sayfa 30 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 31. sayfa 31 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 32. sayfa 32 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 33. sayfa 33 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 34. sayfa 34 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 35. sayfa 35 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 36. sayfa 36 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 37. sayfa 37 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 38. sayfa 38 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 39. sayfa 39 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 40. sayfa 40 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 41. sayfa 41 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 42. sayfa 42 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 43. sayfa 43 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 44. sayfa 44 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 45. sayfa 45 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 46. sayfa 46 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 47. sayfa 47 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 48. sayfa 48 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 49. sayfa 49 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 50. sayfa 50 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 51. sayfa 51 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 52. sayfa 52 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 53. sayfa 53 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 54. sayfa 54 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 55. sayfa 55 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 56. sayfa 56 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 57. sayfa 57 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 58. sayfa 58 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 59. sayfa 59 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 60. sayfa 60 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 61. sayfa 61 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 62. sayfa 62 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 63. sayfa 63 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 64. sayfa 64 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 65. sayfa 65 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 66. sayfa 66 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 67. sayfa 67 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 68. sayfa 68 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 69. sayfa 69 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 70. sayfa 70 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 71. sayfa 71 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 72. sayfa 72 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 73. sayfa 73 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 74. sayfa 74 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 75. sayfa 75 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 76. sayfa 76 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 77. sayfa 77 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 78. sayfa 78 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 79. sayfa 79 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 80. sayfa 80 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 81. sayfa 81 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 82. sayfa 82 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 83. sayfa 83 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 84. sayfa 84 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 85. sayfa 85 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 86. sayfa 86 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 87. sayfa 87 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 88. sayfa 88 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 89. sayfa 89 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 90. sayfa 90 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 91. sayfa 91 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 92. sayfa 92 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 93. sayfa 93 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 94. sayfa 94 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 95. sayfa 95 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 96. sayfa 96 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 97. sayfa 97 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 98. sayfa 98 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 99. sayfa 99 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 100. sayfa 100 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 101. sayfa 101 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 102. sayfa 102 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 103. sayfa 103 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 104. sayfa 104 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 105. sayfa 105 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 106. sayfa 106 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 107. sayfa 107 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 108. sayfa 108 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 109. sayfa 109 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 110. sayfa 110 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 111. sayfa 111 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 112. sayfa 112 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 113. sayfa 113 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 114. sayfa 114 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 115. sayfa 115 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 116. sayfa 116 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 117. sayfa 117 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 118. sayfa 118 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 119. sayfa 119 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 120. sayfa 120 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 121. sayfa 121 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 122. sayfa 122 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 123. sayfa 123 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 124. sayfa 124 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 125. sayfa 125 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 126. sayfa 126 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 127. sayfa 127 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 128. sayfa 128 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 129. sayfa 129 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 130. sayfa 130 Lg Televizyon 37LG5000 LCD TV kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 131. sayfa 131

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.