Þekil 2Teller (K) þekilde 4'de gösterildiði gibi, veri-
len vida yiv tabakası (f 4,2 mm) yoluyla

çerçevenin alt kısmındaki deliklere sabitle-

nerek yerleþtirilir. Teller (K) ve gaz kaçaðı

test (J) eki karþılanır (Þekil 3, 4)


Ürünün eþit ya da 30 mm'den az kalınlıða

ulaþması amacıyla sıkılaþtırma iþlemini

gerçekleþtirebilmek için size temin edilen
dairesel vidaları (M5), çivilerde bulunan

yuvarlak deliklere yerleþtirerek kullanınız.

Bu yuvarlak deliklere vidaların yerleþtiril-
mesi, tezgâha çivilerin çakılmasından
Detay önce gerçekleþmelidir.
Ocak
60 cm'lik tezgahta bu ocakları kurmak için
tezgahın iç kısmındaki ankastre deliklerinin
ocaðının kontrol düðmesi kenarıyla örtüþ-
mesi gerekir. EM/30 Modelli
60 cm'lik tezgah

Fırının yerleşimiİlgili el kitabına bakınız.


Ocakların montajı


EM/30 2G AI ve EM/30 2P Modelleri

(Þekil 3)Ankastre uzaklıðı ölçüldükten sonra,
ocaðının alt kısmı üzerine gaz kaçaðı test

(A) ekinin yerleþtirilmesine devam edilir.

Gaz kaçaðı test ekinin yerleþtirilmesinden
sonra, doðru olarak merkezlenmiþ ankas-

trenin uzaklıðında tablayı yerleþtirin.

Sabitleme çerçeveye tutturulmuþ dört

zımba teli (B) yoluyla yapılır. Bu dört vida
(C) için tabaka hareket etmeyecek þekle Þekil 3

kadar sıkıþtırılacaktır.Modellerin geri kalanları (Þekil 4, 5)


Yerleþim yapıldıktan sonra, gaz kaçaðı

test (J) eki ocak kısmı üzerine takılması

gerçekleþtirilir.

Teka Ocak EM 30 2P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Teka Ocak EM 30 2P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Teka Ocak EM 30 2P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Teka Ocak EM 30 2P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Teka Ocak EM 30 2P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Teka Ocak EM 30 2P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Teka Ocak EM 30 2P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Teka Ocak EM 30 2P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Teka Ocak EM 30 2P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Teka Ocak EM 30 2P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Teka Ocak EM 30 2P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Teka Ocak EM 30 2P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Teka Ocak EM 30 2P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Teka Ocak EM 30 2P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Teka Ocak EM 30 2P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Teka Ocak EM 30 2P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Teka Ocak EM 30 2P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Teka Ocak EM 30 2P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Teka Ocak EM 30 2P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Teka Ocak EM 30 2P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Teka Ocak EM 30 2P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.