• Cihazınız, çözme. ısıtma ya ca yemek piş rrn rıçarı çin haricen anmışt r.

• Grehai, uygunsız kullan.rı durumunda scrurrılu::uk almarnaktac ır_

• Sacece rnikrceaba fırında ku amma uygun aletler kullanınıL

• Mikrodalga f nnın.z:n bozulmasını dnlernek için, hiçb r zaman boş ya ca ddner plakas
olmadan çalıstırrnay.nız

• Mikrodalga fınnınzın kililleme mekanizması ile oynamayı nız; yetkili bir teknisyen taraf ndan
tanı ir gerektirebilecek hasarlara ye, açabilirsini

P:astik ya da kart kapların iiinde yemek sıtırken, a,ev alma inirrıaline karşı fırını sık sık
kontrol edniz.

. Metal alıcı ar, cata.,.ar, kaşkar, b.ça.klar, derin dandimucu pcşetleri için metal biglar ya da
zımbala. kullariirnası Cineri'mez.

•Yapmaları drılerıek iır biberolları ye bebek yyeaed kavanazanni ısrhıklan sonra
çalkalayın.z veya karışfinnızıe tüketmeden önce sıcak ıg nı kanım edintr_

• Caculdarın fır nı kendi başına kullarınasına yaln zca. ye..erli bilgi yerildikten sonra izin
bay.ece ace.ık 1mm güvenli bir sekilde ul anabilir ve yanlış kullanım ın
rehlikelerinin fark nda olur.

• Paılayabilecek er.nden dolayı siv.lann ve d ‘ger yryec~rin kapalı kaMarın içinde
5 tılmanıa ıdır.

Mikradalga sıtma sana erc :ginde cah patlay.abildikeri için kabuklu ybrnunalar ve tüm lop
yumurta ar miknadalga trınca s tılmarıa ıdır.

içeceklerin mikredalga s t Iması, geo kmeli püskünmeli kaynamalar ile sanuçlanabilir bu
nederr:.e kabı lutarken dikka: edilme d:L

▪ Küçük miktarlar için ?.bir sbsis. tek bir krorasan, ys.}, g da macdesinkt yanına br bardak su
kolunuz.

• Çok uzun zaman ayar. an. kurumaya ye yiyeEed n yanmasına neden ulu. Bu tür durumları
dffiernek için, hiçbir zaman geleneksel f nn ar irı dnerlen aynı pişirme zarnanlan nı
kullarirnayınrL

. Ede,- cuma, güeüürse fınnı kapai nız veya baglantısını k.esir6z ve kapadmı alewleri
bastırmak için kapalı tutunuz.

. Nemi tem&ernelt için, cihaz nız geo kmeli bir hava andırma işlev ile birlikte lakıl r. Llyguanan
pişirme modirrıa .b.41 alarak (sc.cv: zgaraikambinasyon) tır n hava andırması. p..§irme
islerrnin tdrnesine kadar çaışacaktır.

Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 22. sayfa 22 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 23. sayfa 23 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 24. sayfa 24 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 25. sayfa 25 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 26. sayfa 26 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 27. sayfa 27 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 28. sayfa 28 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 29. sayfa 29 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 30. sayfa 30 Chefmaxx Mikrodalga Fırın CM41462 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 31. sayfa 31

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.