d) Akünüzü kullanmadığınız zamanlarda, kâğıt tutacağı, bozuk para, anahtar, çivi,
vida gibi metal nesnelerden ya da bir uçtan diğerine bağlantı yapabilecek diğer
küçük metal nesnelerden uzak tutun. Akünün uçlarına kısa devre yaptırmak
yangına sebep olabilir.
e) Aşırı şartlar altında aküden sıvı sızıntısı olabilir; temastan kaçının, yanlışlıkla
temas etmeniz durumunda bol su ile yıkayın sıvının gözlere temas etmesi
durumunda, tıbbi yardıma başvurun. Aküden sızabilecek olan sıvı tahrişe ya da
yanıklara sebep olabilir.

6. SERVİS
a) Elektrikli aletinizi sadece orijinal yedek parça kullanan yetkili kişilere tamir
ettirin. Bu durum elektrikli aletin güvenliğinin korunmasını garanti edecektir.


AKÜLÜ MATKABINIZ İÇİN İLAVE GÜVENLİK KURALLARI
1. Ayarlama yapmadan önce aküyü matkaptan çıkartın.
2. Yağmur ya da suyla temas ettirmeyin.
3. Aküyü 40°C’nin üstündeki sıcaklıklarda muhafaza etmeyin.
4. Aküyü her zaman 0°C ile 30 °C arasındaki sıcaklıklarda şarj edin. İdeal şarj sıcaklığı 18 °C
ila 24 °C’dir.
5. Sadece ürün ile birlikte sunulan şarj aletini ve aküyü kullanın, diğerlerini kullanmayın.
6. Akü bağlantılarının kısa devre yapmasını engelleyin. (vidalar& çiviler)
7. Aküyü yakmayın ya da ateşe maruz bırakmayın, patlayabilir.
8. Hasarlı bir aküyü şarj etmeyin.
9. Şarj aletindeki herhangi bir hasarlı kabloyu değiştirin.
10. Akü bağlantılarını yapmadan ya da çözmeden önce her zaman şarj aletini prizden çekin.
11. Şarj sırasında akü ve şarj aleti ısınacaktır, bu durum normaldir.
12. Kullanmadığınız zamanlarda şarj edilmiş bir aküyü şarj aletinden çıkarın.
13. Şarj işlemi tamamlandığında en kısa süre içinde aküyü şarj aletinden çıkarın.
14. Matkabınız ve akünüz, kullandığınız zamanlarda ısınacaktır, bu durum normaldir.
15. Aküleri ateşe ya da evsel atıklara atmayın. Bitmiş aküleri yerel toplama ya da geri
dönüştürme merkezine verin.
16. Gizlenmiş olan elektrik ve kabloları ve borular için her zaman duvarları, tabanları ve
tavanları kontrol edin.
17. Akülü matkap ile birlikte her zaman göz koruması kullanın. Yüksek sese maruz kalmak
duyma kaybına yol açabilir.
18. Aksesuarlar ve metal parçalar aşırı derecede ısınabilir.
19. Kesme aletinin gizli kablolara temas edebileceği bir işlem gerçekleştirirken aleti yalıtılmış
tutma yüzeyleri ile tutun. “Aktif” tel ile temas aynı zamanda aletin buna maruz kalan metal
parçalarını da “aktif” hale getirecek ve kullanıcıya elektrik çarpmasına sebep olacaktır.

UYARI: Aşırı sıcaklık altında ya da ağır kullanım sonrasında aküden küçük bir miktar elektrolit
akması durumunda, en kısa süre içinde ellerinizi ve cildinizi temiz su ile yıkayın. Göz ile teması
halinde hemen temiz su ile yıkayın ve tıbbi yardıma başvurun.

ŞARJ ALETİ İLE İLGİLİ UYARILAR:
1. Aleti kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
2. Şarj aleti sadece kapalı mekânda kullanım içindir. Yağmur ya da su ile temas ettirmeyin.
3. Tekrar şarj edilemeyecek olan aküleri şarj etmeyin.

Toolmaxx Şarjlı Tornavida TM 46615 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Toolmaxx Şarjlı Tornavida TM 46615 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Toolmaxx Şarjlı Tornavida TM 46615 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Toolmaxx Şarjlı Tornavida TM 46615 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Toolmaxx Şarjlı Tornavida TM 46615 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Toolmaxx Şarjlı Tornavida TM 46615 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Toolmaxx Şarjlı Tornavida TM 46615 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Toolmaxx Şarjlı Tornavida TM 46615 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Toolmaxx Şarjlı Tornavida TM 46615 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Toolmaxx Şarjlı Tornavida TM 46615 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Toolmaxx Şarjlı Tornavida TM 46615 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Toolmaxx Şarjlı Tornavida TM 46615 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.