Deponun doldurulması sırasında traktör aks yüküne dikkat ediniz. Homojen
bir yükleme yapınız. Bir aksa veya çeki okuna yüklenmeyiniz.
Depo sadece traktör motoru çalışmıyorken ve kontak anahtarı üzerinde
alınarak yapılmalıdır.
Eksik, kırık veya bükülmüş parçaları kullanmaya başlamadan önce
değiştiriniz.
Depo içinde anahtar takımı vb. hiçbir yabacı madde bulunmamalıdır.
Hidrolik borularını bağlamadan ve sökmeden önce devrenin basınç altında
olmadığından emin olunmalıdır.
Makina çalışırken anormal bir ses duyulursa makina durdurulmalı ve kuyruk
mili hareketi kesilmelidir.
Temizlik, ayar vb. işleri yapmak için kuyruk mili bağlantısı kesilmelidir.
Şaft bağlantısı kesilse bile dönen parçalar tam devrini tamamlamadan
dokunmayınız. Sarsıntılardan dolayı bu parçaların dönebileceğini hesaba katınız.
Hareket etmekte ve dönen parçalara hiç bir şekilde ellemeyiniz.
Makinanız en çok 540 devir/dakika kuyruk miline göre imal edilmiştir. Buna
dikkat ediniz. Daha yüksek devirde çalışmayınız.
Motor çalışırken güvenlik koruyucularını açmayınız veya sökmeyiniz.
Makina elemanlarına dokunmadan önce tamamen durmalarını bekleyiniz.
Makinanın istihab haddi, çalışma devri vb. limitleri zorlanmamalıdır.
Traktör çalışırken, oynar başlı şaft dönerken, el freni çekilmeden,
tekerlekler takozsuz iken traktör ile makine arasına girmeyiniz.
Makina çalışırken üzerine ağırlık koymayınız, insan çıkarmayınız içine elinizi
sokmayınız
Hidrolik tertibatı kalkmış kasa, depo vb. altına girilmemelidir.
Hasat/Harman makinalarında tıkanma elle giderilmemeli, yedirme elle
yapılmamalıdır.
(Römork) Kesinlikle çeki oku üzerinde, kapaklara asılarak veya römork içinde
insan seyahatine izin vermeyiniz.Kasa kapaklarının açılıp kapanmasında azami dikkati
gösteriniz. Yükü tüm römork yüzeyine eşit miktarda yayınız. Yükleme yapılmadan
önce yan kapak gerdirme zincirleri takılmalıdır. Römorkta giderken ayakta
durulmamalıdır. Römork oku traktöre düz veya çok az yukarıda olacak şekilde
bağlanmalıdır. Yola çıkılmadan önce traktör geri geri hareket ettirilerek römork
frenleri kontrol edilmelidir. Meyilli ve yokuş yerlerde azami frenleme tertibatı
alınmalı, mümkün mertebe traktör ve römorkun önünde ve arkasında
çalışılmamalıdır.
(Silaj Makinası) Bıçaklar bilenirken dikkatli olunmalıdır. Makinenin ilk
çalıştırma ve kontrolü kapalı yerlerde yapılmamalı, zararlı gazlar dikkate alınmalıdır.
Dinlenme aralarında bile traktörden ayrılırken motor stop edilmelidir. Makine
üzerinde çalışırken, traktör mutlaka stop edilmelidir. Bıçaklar bilenirken çok dikkatli
olunmalıdır. Kırık bıçak, bükülmüş kanat vb. hemen değiştirilmeli, makine rahat
çalışmıyorsa yeni ayar yapılmalıdır. Balans ayarını uzmanlar yapmalıdır. Mafsallı mil
rahat dönmeli, mahfazası üzerine bağlı olmalı, tespit zincirleri tespit edilmelidir.
Makineyi ayırırken mutlaka destek ayağı kullanılmalıdır. Yolda taşıma durumunda
sevk yanakları üzerine koruyucu sacları takılmalıdır. Traktöre mısır silaj makinesi ile
birlikte taşıma römorku bağlanmışsa traktör ön aksında yük hafiflemesine müsaade
edilmemelidir. Bunun için çift dingilli tarım römorkları kullanılması uygun olur.
Materyal sevk borusunun ayarında ve düzeltilmesinde kesinlikle uzaktan komuta
edilmelidir. Materyal sevk borusuna uzaktan müdahale edilmelidir.
(Balya Makinası) Makinadan sarkan ot veya saplar elle çekilmemeli, bağlama
tertibatına müdahale edilmemeli, ipin kopması halinde kuyruk mili ve makine
hareketi durduktan sonra müdahale edilmelidir. Balya makinesi çalışırken makine
yanlarından sarkan ot veya saplar elle çekilmemeli, bağlama tertibatına müdahale
edilmemeli, ipin kopması haline halinde makine ve kuyruk milinin hareketiTanıtma ve Kullanma Kılavuzu, 4

Demiriş Römork 3 TON TEK DİNGİLLİ ARKAYA DEVİRMELİ TARIM RÖMORKU kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Demiriş Römork 3 TON TEK DİNGİLLİ ARKAYA DEVİRMELİ TARIM RÖMORKU kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Demiriş Römork 3 TON TEK DİNGİLLİ ARKAYA DEVİRMELİ TARIM RÖMORKU kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Demiriş Römork 3 TON TEK DİNGİLLİ ARKAYA DEVİRMELİ TARIM RÖMORKU kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Demiriş Römork 3 TON TEK DİNGİLLİ ARKAYA DEVİRMELİ TARIM RÖMORKU kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Demiriş Römork 3 TON TEK DİNGİLLİ ARKAYA DEVİRMELİ TARIM RÖMORKU kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Demiriş Römork 3 TON TEK DİNGİLLİ ARKAYA DEVİRMELİ TARIM RÖMORKU kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Demiriş Römork 3 TON TEK DİNGİLLİ ARKAYA DEVİRMELİ TARIM RÖMORKU kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Demiriş Römork 3 TON TEK DİNGİLLİ ARKAYA DEVİRMELİ TARIM RÖMORKU kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Demiriş Römork 3 TON TEK DİNGİLLİ ARKAYA DEVİRMELİ TARIM RÖMORKU kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Demiriş Römork 3 TON TEK DİNGİLLİ ARKAYA DEVİRMELİ TARIM RÖMORKU kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Demiriş Römork 3 TON TEK DİNGİLLİ ARKAYA DEVİRMELİ TARIM RÖMORKU kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Demiriş Römork 3 TON TEK DİNGİLLİ ARKAYA DEVİRMELİ TARIM RÖMORKU kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.