İlk kalibrasyon noktası onaylatıldıktan sonra ph elektrodu ve sıcaklık
probu 4 cm ikinci tampona daldırılır.Ve elektrot biraz çalkalanır.Sıcaklık
probu eelektrot yakınına yerleştirilir.

Eğer gerekirse kalibrasyon değerğine ulaşılması için ok tuşları ile istenen
tampon değerine gelinir.

Ekran stabil hale gelene kadar ekranda “ NOT READY “ yazısı
belirir.Kararlı hale geldikten sonra “READY” ve “ CFM” yazısı belirir.CFM
tuşuna basarak kalibrasyon değeri onaylatır.

Eğer okunan değer seçilen tampona çok yakın bir değer ise cihaz o
okumayı hafızaya alır.Kalibrasyon değeri LCD ekranda görünür.Diğer
ekranda görünne değer ise beklenilen ikinci tamponun değeridir.

Eğer okunan değer seçilne tampona çok yakın bir değer değilse ekranda
otomatik olarak “WRONG” yazısı belirir.Bu durumda yanlış tampon
seçilmiş demektir.O zaman doğru tampon konulup,elektro temizlenip
tekrar kalibrasyon işlemi yapılır. Gerekiyorsa tampon veya elektrot
değiştirilir.

NOT :Kalibrasyon sırasında “RANGE” tuşuna basarak sıcaklık görülebilir.


Sıcaklık Kalibrasyonu :
(Sadece Teknik Personel içindir)

Cihazın sıcaklık kalibrasyonu fabrikada yapılmıştır.

Sıcaklık probunun değiştirilmesi sıcaklık kalibrasyonu yapılmasını
gerektirmez.

Eğer sıcaklık ölçümlerinin doğruluğunda şüphe edildiği
durumlarda sıcaklık kalibrasyonu yapılabilir.

Bunun doğru yapılabilmesi için Hanna Markanın temslici firmanın Teknik
Servisine müracaat ediniz.

Hanna Ph Metre PH 211 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Hanna Ph Metre PH 211 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Hanna Ph Metre PH 211 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Hanna Ph Metre PH 211 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Hanna Ph Metre PH 211 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Hanna Ph Metre PH 211 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Hanna Ph Metre PH 211 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Hanna Ph Metre PH 211 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Hanna Ph Metre PH 211 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Hanna Ph Metre PH 211 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Hanna Ph Metre PH 211 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Hanna Ph Metre PH 211 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Hanna Ph Metre PH 211 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Hanna Ph Metre PH 211 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Hanna Ph Metre PH 211 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.