•Antifrizi kesinlikle yutmayın. Eğer antifriz kazaen yutulursa, derhal tıbbi yardım isteyin.
•Antifrizi, çocukların, hayvanların veya evcil hayvanların erişemeyeceği kapalı kaplarda saklayın.
6.Enjeksiyon sistemindeki akaryakıt yüksek basınç altındadır ve deriye nüfuz edebilir. Yetkisiz kişiler yakıt
enjeksiyon sisteminin herhangi bir kısmını ayarlama veya çıkartma girişiminde bulunmamalıdır. Bu
talimatlara uyulmadığı durumda ciddi zarar durumu ortaya çıkabilir. Deriden yakıt girmesi durumunda tıbbi
yardıma başvurulmalıdır.
7. Sıcak motor yağı ile teması önlerken çok dikkatli olunuz. Eğer motor yağı aşırı sıcaksa, yağın kolay bir
şekilde temizlenmesi için soğumasını bekleyin.
8. Sıcak bir yağ filtresini kesinlikle çıplak elle tutmayın.
9. Kullanılmış motor yağı ile uzun süreli ve sürekli temas deri kanserine neden olabilir. Ağır plastik
eldivenler kullanarak derinizi koruyun. Eğer yağ deriye temas ederse derhal sabun ve su ile yıkayın.

MOTORİN


1. Hiçbir koşulda benzin, alkol veya karışık yakıtlar motorine eklenmemelidir. Bu bileşimler yangın veya
patlama tehlikesinin artmasına neden olabilir. Yakıt deposu gibi kapalı bir kapta bu karışımlar saf
benzinden daha patlayıcı olur. Kesinlikle bu karışımları kullanmayõn.
2. Yakıt deposunun kapağını kesinlikle çıkartmayın ve motor çalışırken veya sıcakken yakıt doldurmayın.
Biçerdöver yakıt deposunu sadece motor kapalı iken doldurun. Yakıt doldururken veya yakıt deposunun
yakınında iken kesinlikle sigara içmeyin veya çıplak alev kullanmayın.

3. Depoyu doldururken yakıt dolum borusu ağzını kontrol altında tutun.
4. Yakıt deposunu kesinlikle tam kapasite doldurmayın. Genleşme için yer bırakın.
5. Dökülen yakıtı derhal silin.
6.Her zaman yakıt deposu kapağını sıkıca kapatın.
7. Eğer orijinal yakıt deposu kapağı kayıpsa, onaylanmış bir kapakla değiştirin. Onaylanmamış, farklı bir
kapak güvenli olmayabilir.
8. Yakıt ekipmanını temiz ve uygun şekilde bakımı yapılmış durumda tutun.
9. Ekipmanı kesinlikle açık yangınların yakınında kullanmayın.
10. Yakıtı kesinlikle temizleme amacıyla kullanmayın.
11. Yakıt kalitesi EN590 standardına uygun olmalıdır.

BİYODİZEL YAKIT


EN 14214 Teknik Özellik Standartlarını karşılayan biyodizel karışımlarının kullanımı, TC5070 ve TC 5080
için B20’ye (%20 karışım oranı), TC5040, TC5050 ve TC5060 için B100’e kadar motorunuz için
onaylanmıştır. Yakıtın kalitesi ve kıvamını korumak için onaylanmış tedarikçilerden biyodizel yakıt
kullanmanız kesin olarak önerilmektedir.

Biyodizelin uzun süreli kararlılığı bulunmaz ve dört aydan fazla motorda bırakılmamalı veya
depolanmamalıdır. Makinenizi 4 aydan fazla bir süre boyunca depolamadan önce, motor normal motorin
kullanılarak en az 30 dakika boyu çalıştırılarak temizlenmelidir.
Biyodizel yakıtın bulutlanma noktası normal motorine göre daha yüksektir ve kış aylarında kullanılması
önerilmemektedir. Bölgeniz için kış yakıt gereksinimlerine ilişkin olarak yakıt satıcınıza danışın.

Biyodizel yakıt nem tutar ve normal motorine göre daha yüksek su içeriğine sahip olabilir. Yakıt filtresi
yoğuşma kanalının daha sık akıtılması gerekebilir.

AKÜ UYARISI

Aküde sülfürik asit elektroliti bulunur ve bu madde ciddi yanmalara neden olabilir ve patlayıcı gazlar
üretebilir. Deri, gözler ve elbiselerle temasından sakının. Kesinlikle yutmayın.

New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 22. sayfa 22 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 23. sayfa 23 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 24. sayfa 24 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 25. sayfa 25 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 26. sayfa 26 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 27. sayfa 27 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 28. sayfa 28 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 29. sayfa 29 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 30. sayfa 30 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 31. sayfa 31 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 32. sayfa 32 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 33. sayfa 33 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 34. sayfa 34 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 35. sayfa 35 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 36. sayfa 36 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 37. sayfa 37 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 38. sayfa 38 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 39. sayfa 39 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 40. sayfa 40 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 41. sayfa 41 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 42. sayfa 42 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 43. sayfa 43 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 44. sayfa 44 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 45. sayfa 45 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 46. sayfa 46 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 47. sayfa 47 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 48. sayfa 48 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 49. sayfa 49 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 50. sayfa 50 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 51. sayfa 51 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 52. sayfa 52 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 53. sayfa 53 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 54. sayfa 54 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 55. sayfa 55 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 56. sayfa 56 New Holland Biçerdöver TC5080 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 57. sayfa 57

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.