- SJ 3127 KATI MEYVE SIKACA⁄I -
- G A R A N T İ B E L G E S İ -
Garanti Belge No : 52331 Garanti Belge Onay Tarihi : 06/06/2008
SSHY Belge No : 15907 SSHY Belge Onay Tarihi : 12/03/2008
İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA
Ünvanı : DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹NŞ. SPOR MALZ.
‹MALAT SAN. ve T‹C. A.Ş.
Adresi : Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avcilar / ‹STANBUL
Tel. : 0212 422 94 94 & Fax: 0212 422 03 49

Yetkili Kişi :
Yönetim Kurulu Başkan›
Ürünün Cinsi : KATI MEYVE SIKACA⁄I
Markası : S‹NBO
Modeli : SJ 3127
Alt Modeli : -
Bandrol ve Seri No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Garanti Süresi : 2 Yıldır
Azami Tamir Süresi : 30 ‹fl Günü
Kullanım Ömrü : Bakanlikça belirlenen ve ilan edilen kullanim ömrü 7 yildir.
(Ürünün fonksiyonlarini yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)
SATICI FİRMA
Ünvanı :
Adresi :
Tel.Fax :
Fatura Tarihi ve No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
İmza ve Kaşe :
Bu bölüm, ürünü satin aldi¤iniz Yetkili Satici tarafindan imzalanacak ve kaflelenecektir.
Bu belgenin kullanilmasina; 4077 sayili Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanilarak yürürlü¤e konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslarina Dair Tebli¤ uyarinca, TC Sanayi ve Ticaret Bakanli¤i Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasi Genel Müdürlü¤ü tarafından
izin verilmifltir.

- 13 - SJ 3127 KULLANIM KILAVUZU

Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 22. sayfa 22 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 23. sayfa 23 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 24. sayfa 24 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 25. sayfa 25 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 26. sayfa 26 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 27. sayfa 27 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 28. sayfa 28 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 29. sayfa 29 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 30. sayfa 30 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 31. sayfa 31 Sinbo Katı Meyve Sıkacağı SJ-3127 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 32. sayfa 32

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.