KULLANIM VE BAKIM


— Şekil 23'de A harfiyle gösterilen zinciri
ayarlayarak yine şekil 23'de B harfiyle
gösterilen kal dirici kolun aşaği ve yukari
doğru hareket etmesi böylece toprak
yüzeyin deki dalgalanmalara tepki göstermesi
sağlanmiş olur.
— Şekil 24'te C harfiyle gösterilen zincir
halkalarinin konumunu değiştirerek, kesici
kolun yerden yüksekliğini ayarlayiz.
— Çayir biçme makinesini alçaltiniz. Kolun
(bar)'in diş tarafi yere deydiği zaman iç ayak
yaklaşik 10 cm havada olmalidir (Şekil 24).

— Şekil 25'te A harfiyle gösterilen çekiciyi
kullanarak biçici kol dişlerinin yere eğimini
ayarlayiniz.
— Normal biçer kilavuzunu tikatabilecek uzun
otlar için ek biçer kilavuzunun kullanilmasi
tavsiye edilir. Ek biçer kilavuzunu diş ayağa
monte ediniz ve şekil 26'de gösterilen kizak
vi dalariyla sikiniz.
— Toprak yüzeyine paralel olmayan yerlerde
çalişabilmek için şekil 23'te A ve şekil 24'te C
harfleriyle gösterilen kaldirici zincirlerinin
ayarini yaparak biçici kolu aşaği doğru
yatiriniz. Diş ayağin biçer kilavuzunu çikariniz.

Gaspardo Zıpkalı Çift Bıçaklı Çayır Biçme Makinası FBR kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Gaspardo Zıpkalı Çift Bıçaklı Çayır Biçme Makinası FBR kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Gaspardo Zıpkalı Çift Bıçaklı Çayır Biçme Makinası FBR kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Gaspardo Zıpkalı Çift Bıçaklı Çayır Biçme Makinası FBR kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Gaspardo Zıpkalı Çift Bıçaklı Çayır Biçme Makinası FBR kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Gaspardo Zıpkalı Çift Bıçaklı Çayır Biçme Makinası FBR kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Gaspardo Zıpkalı Çift Bıçaklı Çayır Biçme Makinası FBR kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Gaspardo Zıpkalı Çift Bıçaklı Çayır Biçme Makinası FBR kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Gaspardo Zıpkalı Çift Bıçaklı Çayır Biçme Makinası FBR kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Gaspardo Zıpkalı Çift Bıçaklı Çayır Biçme Makinası FBR kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Gaspardo Zıpkalı Çift Bıçaklı Çayır Biçme Makinası FBR kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Gaspardo Zıpkalı Çift Bıçaklı Çayır Biçme Makinası FBR kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Gaspardo Zıpkalı Çift Bıçaklı Çayır Biçme Makinası FBR kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Gaspardo Zıpkalı Çift Bıçaklı Çayır Biçme Makinası FBR kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Gaspardo Zıpkalı Çift Bıçaklı Çayır Biçme Makinası FBR kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Gaspardo Zıpkalı Çift Bıçaklı Çayır Biçme Makinası FBR kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Gaspardo Zıpkalı Çift Bıçaklı Çayır Biçme Makinası FBR kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Gaspardo Zıpkalı Çift Bıçaklı Çayır Biçme Makinası FBR kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Gaspardo Zıpkalı Çift Bıçaklı Çayır Biçme Makinası FBR kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Gaspardo Zıpkalı Çift Bıçaklı Çayır Biçme Makinası FBR kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Gaspardo Zıpkalı Çift Bıçaklı Çayır Biçme Makinası FBR kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21 Gaspardo Zıpkalı Çift Bıçaklı Çayır Biçme Makinası FBR kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 22. sayfa 22 Gaspardo Zıpkalı Çift Bıçaklı Çayır Biçme Makinası FBR kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 23. sayfa 23

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.