ISITMA S‹STEM‹ UYGULAMASITank Hacminin Hesaplanmas›:
Vsu . e
Tank hacmi (lt) yandaki formülle bulunabilir. Vtank=
Vtank : Genleşme tanki hacmi (lt) 1 Pmin
Pmax
Vsu : Tesisatta dolaşan suyun toplam hacmi (lt)

e : Isinan suyun genleşme katsayisi (0.0355)

Pmin : Tesisattaki suyun mutlak statik basinci (bar)

Pmax : Sisteme uygulanabilecek maksimum mutlak basinç. Bu ayni zamanda emniyet ventili açma basinci değeridir (bar).


Hesaplama Örnek Hesaplama


Vsu : Tesisatta bulunan suyun toplam hacmidir (lt). Örnek : Isitma tesisatinda 450.000 kcal/saat kapasiteli kazan ve panel

Kesin olarak hesaplamanin zor olduğu durumlarda, radyatör kullanan, 8 normal+1 bodrum katli binada

aşağidaki tablodan faydalanilir. kullanilacak tank hacmi nedir?

Emniyet ventili açma basinci 4 bar'a ayarlanmiştir. Genleşme

TABLO: 1 KAZAN KAPAS‹TES‹NE GÖRE RADYATÖR SU HAC‹MLER‹ tanki, kazan yaninda, bodrum kattadir.

Sistemdeki toplam su hacminin hesaplanmasi.
Her 1000 kcal/saat Her 1 kW için Panel radyatör için Tablo 1'den 9,7 katsayisi bulunur.
Is›t›c› Eleman için Gereken gereken Vsu=450.000 . 9,7/1000=4365 lt
Su Hacmi (lt) Su Hacmi (lt) Genelde kazan ve borulama sisteminin hacmi radyatör

Konvektör 6 5.2 hacimleri yaninda ihmal edilebilir büyüklüktedir. Yine de
kazan ve borulama sistemi için radyatör hacimlerinin %10'u
Panel Radyatör 9.7 8.33 büyüklüğünde bir artiş düşünülebilir.

Döküm Radyatör 14 12 Vsu=4365+0,1. 4365=4801,5 lt
Pmin: Genleşme tankinin bağlandiği tesisatta bulunan suyun
Çelik Radyatör 14 12
mutlak statik basinci.
Yerden Isitma 21.5 18.5 8 kat+1 zemin=9 katx3 m/kat=27mSS=2.7 bar (basinç farki)

Mutlak basinç=2.7 bar+1 bar=3.7 bar.
e : 10°C’den 90°C’ye isinan suyun genleşme katsayisi Pmin=3.7 bar.

0,0355 alinir. 10°C'den 90°C'ye isinan suyun genleşme katsayisi=0.0355

Pmin : Genleşme tankinin bağlandiği tesisatta bulunan suyun e: alinir.

mutlak statik basinci. Sisteme uygulanabilecek mutlak maksimum basinç. Bu ayni

(1 m. bina yüksekliği=1 mSS=0.1 bar) Pmax: zamanda emniyet ventili açma basinci değeri 4 bar'dir

Pmax: Sisteme uygulanabilecek mutlak maksimum basinç. Mutlak basinç=4 bar+1 bar=5 bar

Bu ayni zamanda, emniyet ventili açma basinci değeridir Pmax=5 bar

(bar).

Vsu . e 4801,5 . 0,0355
Vtank = = = 655,6 lt
Not : Hesaplama yapmaya gerek kalmadan, tank seçimini Pmin 3,7
tablodan yapmak için, “Alarko Kapali Genleşme Tanki 1 - Pmax 1 - 5

Seçim Tablosu” kullanilabilir. Bu değerden büyük en yakin tank hacmi 750 lt'dir.

Doğru seçim GT750 olmalidir.


ÖRNEK SİSTEM fiEMASI Sirkülasyon
M Pompasi

Vana Kalorifer Gidiş


M Motorlu

Üç Yollu Vana

Çekvalf Kapali
Pislik Tutucu By-Pass Genleşme
Pompasi Tanki
Köşe Emniyet

Ventili

KAZAN
Hava TahliyesiPompa
Kalorifer Dönüş
Gidiş Hatti
Dönüş Hatti Doldurma
Boşaltma

UYARILAR TABLO: 2

✓ Genleşme tanklari mutlaka emniyet ventili ile kullanilmalidir. Ventil üreticileri, KAZAN KAPAS‹TES‹ (kcal/saat) EMN‹YET VENT‹L‹
ürünlerinin hangi kapasitelere kadar kullanilabileceğini bildirirler. Bununla 45.000'e kadar 1/2"
birlikte genellikle genellikle Tablo 2'ye göre seçim yapilabilir. 45.000-90.000 3/4"
✓ Kazan, emniyet ventili ve genleşme tanki arasinda vana olmamalidir.
✓ Genleşme tanki ön basinç sistemin minimum statik basincindan (Pmin) 90.000-175.000 1"
0.1 bar düşük olacak şekilde ayarlanmalidir. 175.000-300.000 1 1/4"

✓ Tankin gidiş veya dönüş hattina bağlanmasi tank seçimini etkilemez. 300.000-500.000 1 1/2"
✓ Genleşme tanki sivi yakitli veya doğalgazli kazanlarda kullanilir. Kömürlü 750.000'den büyük 2"
kazanlarda kullanilmaz.

Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 22. sayfa 22 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 23. sayfa 23 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 24. sayfa 24 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 25. sayfa 25 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 26. sayfa 26 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 27. sayfa 27 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 28. sayfa 28 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 29. sayfa 29 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 30. sayfa 30 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 31. sayfa 31 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 32. sayfa 32 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 33. sayfa 33 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 34. sayfa 34 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 35. sayfa 35 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 36. sayfa 36 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 37. sayfa 37 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 38. sayfa 38 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 39. sayfa 39 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 40. sayfa 40 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 41. sayfa 41 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 42. sayfa 42 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 43. sayfa 43 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 44. sayfa 44 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 45. sayfa 45 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 46. sayfa 46 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 47. sayfa 47 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 48. sayfa 48 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 49. sayfa 49 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 50. sayfa 50 Alarko Genleşme Tankı GT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 51. sayfa 51

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.