Güvenhk önien-den


Elektrik kab losu oda Cihazı kendi başınıza {müşteri) Orürıii anı balajırıdarı
değişiklik veya uzatma kurmayı, sökmeyi ya da çı kartı rkeo ve kurar ker.
ya ornay in. yeniden kurmayı derıemeyirı. dikkatli oluo.

• Yangın ya da elektrik • YarFgın, eiektrik ç.-arprnaı, patEa ma • Keskin ke na nar yara Lan maı,ra rFeden
rprnaı riki vardır. ya da ya raLa nma riki vardır. o Labilir. K.a.n ke nar Ları na ve
ycııturucu ile eV.31X1r.atjr Lim rirdeki
kanatgldara .üzellikle d ikkat ed in.144 „ŞkJo


Kı.fulurn in her zalao bayi yada Oriirııi hasarlı bir kurul um K urulum rıı rıırı zamarı içi rıde
Y1ı1li Seırvi Merkezi ile ilelişirn ayağırıırı Listime kurmay ırı. bozulmayanğ ı rıdarı em i

• Yangın iekılik rp rnal, patlama • YaraLan maya, ~aya da ürünün • Taban ç.üker&e, klima da taban La
yada yaraLanmarLki vardır. ba-r gürmeirFe neden obbilir. birlikte düşerek maddi zarara,
ürünün arızaLannama ve
yaraLanmaLara rFeden


EK ullanım

Nen çd( yü(mıl dduğ.ırda,birk,)11 Kullanım sırasında etıalcıri k Elektrik kabbsunun üstüne
ya da meefeıkbır4oldığrıdaldirnayı tablosunun çıald Irnarnastni 'EaS21 berharırji bir şey erştirmeyirb.
uzul §:re 0114 r Mde bırânlayınız. gerrnarnast ni safflarnaya dikkatin,

• Nem yo.ı4a rak mobiErın • Yangın ya da e ie ktrik ç.-arprnaı • Yangın ya da e ie ktrik ç.-arprnaı
1.1.anmairıa ya da zarar rLkiv-. ır riki vardır.
gjrmeirıe rıeden


Cihaz çalışır d uru rodaykerı Orürıe ıslak ellerle Elektrik kablosuouo yakıoırıa
elektrik fişi rı i çıkarıp doku rı rrıayı {çal ışt ı rrrıayı o). 'site' ya da başka cibazIar
takrrıayı yerleşti rrney

• Yangın ya da elektrik ç.-arpmwı • Yangın ya da e ie ktrik ç.-arprnaı • Yangın ya da e ie ktrik ç.-arprnaı
riki vardır. riki vardır. riki vardır.5 ~Kil V Iç Unife

Lg Klima Cihazı ARNU42GBGA2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Lg Klima Cihazı ARNU42GBGA2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Lg Klima Cihazı ARNU42GBGA2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Lg Klima Cihazı ARNU42GBGA2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Lg Klima Cihazı ARNU42GBGA2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Lg Klima Cihazı ARNU42GBGA2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Lg Klima Cihazı ARNU42GBGA2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Lg Klima Cihazı ARNU42GBGA2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Lg Klima Cihazı ARNU42GBGA2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Lg Klima Cihazı ARNU42GBGA2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Lg Klima Cihazı ARNU42GBGA2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Lg Klima Cihazı ARNU42GBGA2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Lg Klima Cihazı ARNU42GBGA2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Lg Klima Cihazı ARNU42GBGA2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Lg Klima Cihazı ARNU42GBGA2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Lg Klima Cihazı ARNU42GBGA2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Lg Klima Cihazı ARNU42GBGA2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Lg Klima Cihazı ARNU42GBGA2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Lg Klima Cihazı ARNU42GBGA2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Lg Klima Cihazı ARNU42GBGA2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Lg Klima Cihazı ARNU42GBGA2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21 Lg Klima Cihazı ARNU42GBGA2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 22. sayfa 22

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.