PNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNELERİ Yayın No: 0001
Tanıtım ve Kullanma KılavuzuIrTem Yayın Tarihi : 01/01/2010

4.4.4. TOHUM GÖMÜCÜ BALTALAR

Pnömatik Ekim Makinesinde farklı tipte baltalar kullanılmaktadır. Ekilecek tohum cinsi ve toprak yapısı
seçilecek balta tipinde etkili olmaktadır. Ekilecek tohum cinsi küçük taneli ise küçük balta tipi seçilmelidir.Standart Balta
Uzun Damaklı Balta
Küçük Balta
Sekerpancarı, Soğan
Domates, Pamuk4.5. TOHUM SIRA ÜSTÜ MESAFE AYARI

Sıra üstü mesafe ayarı TOHUM HAREKET TEKERİ ŞASE'sinde yer alan dişli gruplarının
kombinasyonuyla sağlanır. Standart olarak makineye 22 delikli tohum diski takılıdır ve sıra üstü
mesafe tablosu 6, 22, 32, 40, 60, 72, 90, 120 delikli diske göre ayarlanmıştır. Eğer TOHUM
ATIŞ ŞEMASI'nda belirtilen sıra üzeri mesafeler dışında ekim yapmak isterseniz firmamıza
başvurunuz.

Z1, tohum hareket tekeri aksının üzerinde takılı olan dişliyi, Z2 tohum şanzımanına hareket
veren ana milin ucundaki dişliyi, Z3 şanzımandaki üzerinde üç dişlinin bulunduğu ( 16, 17, 20
dişliler) kayıcı dişli grubunu, Z4 ekici ünitelere hareket veren altıgen formdaki ana mili çeviren ,
üzerinde dört dişilinin bulunduğu (15, 17, 22, 25 dişliler) dişli gurubunu sembolize etmektedir.
Hareket teker aksında takılı olan Z1= 15 dişli ile kayıcı grup aksında takılı olan Z2= 25 dişli
birbiri ile yer değiştirecek şekilde dizayn edilmiştir. Aşağıdaki tohum atım şeması incelendiğinde
görüleceği gibi TOHUM ATIM ŞANZIMANI iki gruptan oluşmaktadır. Tekerlek aksında 25,
kayıcı grup aksında 15 dişlinin takılı olduğu I. Bölüm ve tekerlek aksında 15, kayıcı grup
aksında 25 dişlinin takılı olduğu Il. Bölüm.

Örnek: Hareket tekerleklerinde (500- 15) lastik kullanıldığında, 22 delikli disk ile tohum
ekileceğini varsayalım. Çizelgedeki 22 delikli diskin bölümünden aşağıya doğru inersek,
hareket tekerlerinde Z1=15 - Z2=25 dişlilerinin takılı olduğu Il. Bölümde (23,2 - 26,3 - 27,3 -
29,0 - 31,0 - 33,0 - 34,0 - 38,7 - 40,0 - 42,5 - 45,5 - 48,3) cm. seçeneklerimizin olduğu
görülür. Ekeceğimiz tohumun sıra üzeri mesafesinin 33,0cm. olmasını istiyorsak,
şanzımandaki
dişlileri Z3=16 dişli, Z4=17
dişli şeklinde ayarlarsak
sıra üzeri ekim mesafemiz
33,0cm. olacaktır Z3


Z1Z4
11

Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 22. sayfa 22 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 23. sayfa 23 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 24. sayfa 24 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 25. sayfa 25 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 26. sayfa 26 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 27. sayfa 27 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 28. sayfa 28 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 29. sayfa 29 Şakalak Pnömatik Hassas Ekim Makinası 5 SIRALI GÜBRELİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 30. sayfa 30

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.