BHLP_1500_TR_IM
15. AB Uygunluk Beyanı

İşbu yazıyla biz, firma olarak : KIG GmbH
Am Tannenwald 2
D-66459 Kirkel

Yegane sorumluluk bizde olacak şekilde, aşağıda belirtilen ürünün

Cihaz türü : Sıcak hava tabancası
Ticari marka : Budget
Model : BHLP1500
GX No. : KIJ0321A
Diğer bilgiler : AC 230/240 V, 50 Hz, 1500 W

Aşağıda bahsi geçen AB direktiflerinin temel gerekliliklerini yerine getirdiğini beyan
ediyoruz:

Üye devletlerin makinelerle ilgili yasal mevzuatlarının uyumlu hale getirilmesine yönelik
konsey direktifi
Alçak Gerilim Şartnamesi 2006/95/AB
AB-EMV Şartnamesi 2004/108/AB

Uygulanan talimatlar:

EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008
EN 60335-2-45:2002
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997+A1:2001
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

29.04.2009 29.04.2009
Tarih Adı Tarih Adı
KIG GmbH KIG GmbH
Reiner Witka Michael Molitor
Mühür Şirket yönetimi Tam yetkili ticari temsilci

İşbu uygunluk beyanı TÜV Rheinland tarafından hazırlanmıştır. Ürün, Alçak Gerilim Direktifi, Makine Direktifi ve EMV
Direktifi’nin tatbik edilecek standartlarının taleplerini yerine getirmiştir.
Akredite edilmiş bir test enstitüsünün test raporları ve sertifikaları mevcuttur.
TÜV Rheinland ilave olarak bu cihaza yönelik kullanışlılık durumu ile ilgili testler uygulamıştır, ancak bunlar bu açıklama
için önem taşımamaktadır. Test Raporu Numarası: 15027665 002


-18-


1I.i //7/5/09 1:1:


BHLP_1500_TR_IM
B4301.4516.IMX.86.02 18/18

Budget Sıcak Hava Tabancası BHLP1500 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Budget Sıcak Hava Tabancası BHLP1500 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Budget Sıcak Hava Tabancası BHLP1500 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Budget Sıcak Hava Tabancası BHLP1500 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Budget Sıcak Hava Tabancası BHLP1500 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Budget Sıcak Hava Tabancası BHLP1500 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Budget Sıcak Hava Tabancası BHLP1500 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Budget Sıcak Hava Tabancası BHLP1500 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Budget Sıcak Hava Tabancası BHLP1500 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Budget Sıcak Hava Tabancası BHLP1500 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Budget Sıcak Hava Tabancası BHLP1500 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Budget Sıcak Hava Tabancası BHLP1500 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Budget Sıcak Hava Tabancası BHLP1500 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Budget Sıcak Hava Tabancası BHLP1500 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Budget Sıcak Hava Tabancası BHLP1500 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Budget Sıcak Hava Tabancası BHLP1500 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Budget Sıcak Hava Tabancası BHLP1500 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Budget Sıcak Hava Tabancası BHLP1500 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Budget Sıcak Hava Tabancası BHLP1500 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Budget Sıcak Hava Tabancası BHLP1500 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Budget Sıcak Hava Tabancası BHLP1500 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.