GARANTI BELGESI
İMALATÇI veya İMIALATÇI FİRMANIN
Onvanı
i KARDELEN ZOCCACIVEVE METAL SNN.T1C.LTD.ŞT1.
Admai
i 113/9SokekNegıl Orada. /ZMIR
Tel-Telefax : (02921479 4701 (pide) Da. (0232)42212 93
an
SOCC•Blvd
FIRMA VErldUSININ gg sese., aaesege.ortsro
Imam ve Kazası :
z•nnızomıom rorose /Ma
'":=671:(7::■»::"
MALIN Gemi : o0ollıaDIENCERE Nımıreeı :FMS
BELGENIN 0119VTAILIIIVESSMSI:
ravni Tane..: Z) 13 GMIS
Gem. Sered
: 2,1
seni dlabwa4
0.-
Tekklareleke
:
saius her:ona :
11113111-1117A -KASE
MODELI:
cıa Litre
ciT. modelim içi,
3 3 1.1211
(TOM meseler kin geçerlik).
09 Lilo
(nın rrogrehr Ol
j4LOn Litre
(TOrn model, kin georict).
Li 10 Litre
(TOrn scıdolar 101
2 5 Lilne
Hien rnochler kat madde).
3 S Lihe
(Trn oncieler kil geçerlik).
014 Las
(77. modeller eh
3 7 Lite
(Trn =Ober kategoride).
012 Litre
Froo rocıeler ch
015 Lira
(Men rrodeller Ol
1. Garanti süresi malın Melen larininden Seinen bayar ve 2 yrdo
2. Malın belen pereelen &be elınek [More Miran Melen. garantisi Sendedir.
Malın genine &Med Içerisinde ermelanmesı durumunda, hrıl. seçen enıe isimli Ar«.
Selin Mmlı eVreol en bale OTU IŞ GOND'. Bu erini meb ılıgeın ormanın mann «mis
servis ısıneyonunun olmaması duruınunde elmeye malın sancısı, Boll mont, temele:11101
enelalossıden bekir. Selim edildiği la.. iliberen Imqlst.Sangıvi nıalının ...nın IS
~mem* belkide Imelely veya Itbelekı meb MmIrl Mmemlemname keder brnzor
Beyne bır senay malını toketıelnın kullanımına tabela etmek zorundadır.

Menn ementı ...Z Model.. ocr.
an:ma vo Iggillk gorple« ınp.41...nn,Ipn ticloyı
nen... SMS mem. Sedıetınıen derse baskılı yerle ınoke herhangi kır ad eninde MM..
elmeedidn Mmiıi yenilen.,
.m"w"ı=7ırm%":2Zınin'g:■,=ın;rrıi:='"
aynı e
Frun rı men %Ikide fazla tekrarlanması veya Mke e n :l'ern dt=1 tIdeam? 'yb'n zrz:i
midden yeredenernemey seıeldi lulmore,

Tamiri leh pembe emme direnin Beden,

ekiminin eeıvıs letemonunun mevcut olmaması halinde eırayle utımm, beyll, eeenhel,
veya Imaletgı-ürotioldncln birinin Elüanl&yeceğl raporla arızanın taıdrinin ınflınkl. bulunmetlıbının
belirlenmesi durumlarında, tOketicl malın ümit. de§101Xlmıalnl, bedel Iadesi veya einp
indi.. blue edebilir
B. Mann loıllenmme kıkrıuzunde yor elen hususıere eykın kullanılmasından kaynaklanan mezeler
ımpunn dvırelme.
'70.1:=722.U.Itre.'ZE2.0%.21'1302ır1422'1ZZru'lec=t ""n"ffi.
~ad NAPSAMNA OIRLEVEN DURUMLAR
1. OniderenkInlimniu,sameyrıszyu veya adil maddelede M.:den...ıl,. lozynehlrnem.
2. Paslanmaz çelik grelleı siziebileeeğinden ssrt maddelerle uolmmo.
9. Drılnleıtı amaç dışı kullandmom mi Selam. bakan sateasenen hedususer.
4. Orinlerheee herhangi bir nedenle lorlianiu teratrıdan ~at sapenasi.
S. FM kaplama OrOnloıln 1.8696 PreOmmMeında bMizeıkneekkommlerıkanimmı.
s. On21 laılennie Mlenelme uyulınemesnien deley rnsydenesalebilerok bozukluklar.
Bu gen. belgain
bıllanılmasına 4077
sayılı leenun Ile bu kanuna
dayanarak deden la non
TRKCM-85/11•117 sayılı
tanış uyarım& T.O. Sanayi
ve 133and Salgı,
Trkaticinin ve Rekabetin
Korunması genel MOSOdeigı
tarafından Izin verilmiştir.
geçerli«.
georlida).
Foalkıe).
manen.
;cesedi).
Forlidg).
eklenir.
blaı•Pn.,..
Itheletom »ye
is güne içerisinde
dzolledozo sel*
annılımnım
emel.»
v,-,:2r-d.:
renzon
Wang, IthalakıSı
emme. bedel
gamlı
e
s or e
TENCERENİZİN TEMIZLIGI - CLEANING AND CARE
Size basit ama önemli bazı temizlik kurallarını hatırlatmak istiyoruz. Bu kurallara
dikkat ettiğini. sürece, düdüklü tencereni. size uzun süre hizmet edecektir.
Wash the Inside of your presten cooker with dish detergent In wam ~ter.
Do not use hard materlal to alsan Its astar surface.After tinsIng make sure you
dry your pressure cooker.

Dış yüzeylerin temidenınesinde kesinlikle toz deterjan ve &lel temizlik malzemeleri
(scoth brite, metal tel v.s.) kullanmaya..

Tencerenizi yıkadıktan sonra yumuşak paınuldu bir bezle kurulayınız.Kullandığınız
sular kireçli olduğundan tencere yüzeyinde su lekeled kalmaldadır.

Tencerenizin iç yüzeyinin ternidiğinde dilediğiniz temizlik maddesini kullanabilirsiniz.

Tencerenizi yıkarken yüzeyindeki yağ lekelerin çıkarınız. Aksi takdirde daha sonraki
kullanındarda yağ lekeled ısının etkisiyle Imar ve çıkması zor olur.

Tencarenizi arnbalaandan çıkarttığınızda üzerindeld bütün eliketled sökünğz.

Tencerenitin parçalarını Idreçienmes1 durumunda Ilmonlu veya sltiosil suyla yıkaymm.

Düdüklü tencareniti bulaşık rnakinasında ykayablilminlz. Ilk temizliği yaptıktan sonra
tencereniz artık sizin için lezzetli ve sağlıklı yernelder pisinneye hazırdır.

Ağır kideri temizlemek için sirke veya limon kullanın iz.

Güssoliğiniz için valfieri daima temiz tutunuz.

Road through ths user's manual before trying to use your pressure cooken

Never use your pressure cooker wIthout liquit Inside.

NtAler use fon. to Opan your pressure zaman.

Do not use your pressure cooker to perforrn any ldnd frying under pressure.

Never fili more than two-thirds of the yakana of your pressure cooker

Use at least two glasses of water in your pressure cooker.

Do not use your pressure cooker outside ila Ilerme purposes.

Do not rub your pressure cooker with e halel substence.

Remove and clean the ventils atter usege. (This is important for securiW

Use vinegar or lemon to clean heavy dirts.

Valves muaf ahvays be clean for you safisty.
Neme the" Beıela
Emniyet heti hem
Cele, vire allefe
Silay vele. preeeme.
0180 bar
1 • 1 bar
---
-.'..11Crill
-... - ----....--' -1.-'.
D
0:410/..
PIŞIRME SÜRELERI / COOKING TIMES
etler
meat
sığır
: 45-50 ılk.
oxs meat: 45-50 min.
dana
: 35-40 ılk.
vcal
: 35-40 min.
kuzu
: 20-25 ılk.
lamb
: 20-25 min.
tavuk
: 35-40 ılk.
chicken : 35-40 min.
piliç
: 20-25 dk_
chick
: 20-25 min.
kuru sebzeler
kurufasulye (ıslatılmış)
: 20-25 ılk.
nohut
(ıslatılmıy)
: 20-25 dk.
bakla
: 20-25 dk.
beans
dıy beans
(left in watcr fo a time) : 20-25 inin.
chickpea
(left in water flı e time) : 20-25 min.
lentilles
: 15-20 min.
bmad bean
: 20-25 min.
taze sebzeler
taze fasulye
: 20-25 ılk.
pattican
: 10-15 dk.
kanubahar
: 10-15 dk.
kereviz
: 10-15 dk.
patatcs
: 08-10 dk.
prasa
: 10-12 ılk.
benlye
: 15-20 ılk.
vegetables
fresh beans
: 20-25 min.
aubergines
: 10-15 min.
cntillifinwer
: 10-15 ıııiıı.
tele
: 10-15 min.
ÜRÜN CINSI I PRODUCT SPECİES : DÜDÜKLÜ TENCERE I PRESSURE COOKER
SIPARIŞ NO I ORDER NUMBER
:
iı-n
'
CELiK TENCERE
DÜDÜKLÜ TENCERE
TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU
PRESSURE COOKER USER'S GUIDE
wgIlii //9
,.3-•
•A-....
:ş \IN G'
........_,_„_,Çk.
,
..,..,İ
*
,..ee
4
O 4"
IlW
/fr
,
s•-•,...„.4
C E
CD +
am
mı ın
ÜRETICI FIRMA / FACTORY: Kardelen Züccaciye ve Metal San. lie. Ltd. Sti.
93/3 Sokak No:84 Pınarbaşı / IZMIR Tel:(0232) 479 47 91 (pbx) Fax: (0232) 478 12 03
SERVIS / SERVICE : 0MS Paslanmaz Mutfak Araçları Sen. ve Ve. Ltd. SIL
Kıraçköyi, 2.Bölge 5.Cad. No:40 Büyükçekmece - İSTANBUL
Tel: (0212)689 05 23 (Pbx) Fax: (0212) 609 05 97
TENCERENIZIN
INTRODUCTORY
iıiiiio,
SCHENE
ıAa.:ı5reılARıtıme kolu A. Babil% Handle
B. Pişirme Verdik
B. Cooking VBIVe
s....nin........4
C. Güvenlik VontIll
C. Security Valve
D. Kol
D. HOrldlea
D
11

Fms Düdüklü Tencere 6 LİTRE kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Fms Düdüklü Tencere 6 LİTRE kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Fms Düdüklü Tencere 6 LİTRE kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Fms Düdüklü Tencere 6 LİTRE kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Fms Düdüklü Tencere 6 LİTRE kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Fms Düdüklü Tencere 6 LİTRE kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Fms Düdüklü Tencere 6 LİTRE kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Fms Düdüklü Tencere 6 LİTRE kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.