EXPER Masaüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu

MASAÜSTÜ BĠLGĠSAYAR KURULUMUMONĠTÖRÜNÜZÜN BAĞLANMASI: Monitörünüz yanında
DVI kablosu ile geldiyse gelen kablonun bir ucunu kasanızın
DVI çıkışına (O veya F) ve diğer ucunu da monitörünüzün DVI
girişine takınız. Şayet VGA kablosu ile geldiyse gelen
kablonun bir ucunu kasanızın VGA çıkışına (N veya G) ve
diğer ucunu da monitörünüzün VGA girişine takınız.

KLAVYE ve FARENĠZĠN BAĞLANMASI: Klavye ve fareniz
PS/2 veya USB standardında gelebilir. PS/2 için kasanızın
PS/2 girişlerine (E) USB için kasanızın USB girişlerini (H)
kullanabilirsiniz.

HOPARLÖRLERĠNĠZĠN BAĞLANMASI: Monitörünüz dâhili
hoparlörlerle gelmiş olabilir, bu durumda gelen ses aktarım
kablosunun bir ucunu kasanızın ses çıkışına (L yeşil) diğer
ucunu Monitörünüzün ses girişine takınız. Bilgisayarınız harici
hoparlörler ile geldiyse hoparlörünüzün ses kablosunu
(genelde yeşil) kasanızın ses çıkışına (L Yeşil) takınız.

AĞ KABLONUZUN BAĞLANMASI: Eğer bir ağ kablonuz
varsa resimde gösterilen J girişine takınız.Ağ kablosunun
diğer ucunu İnternete erişmek için switch veya modeme
bağlamanız gerekmektedir.

GÜÇ KABLOSUNUN BAĞLANMASI: Güç kablosunun bir
ucunu kasaya (C) diğer ucunu da şehir şebekesine
bağlayın.Diğer güç kablosunu da bir ucu monitore diğer ucu
şebeke hattına gelecek şekilde bağlayın.

SĠSTEMĠN ÇALIġTIRILMASI: Yukarıdaki bağlantıları
yaptıktan sonra görselde B harfi ile gösterilen güç anahtarını 1
konumuna getirip kasanın ön panelindeki güç düğmesine
basarak bilgisayarı çalıştırabilirsiniz.

HAVALANDIRMA GĠRĠġ VE ÇIKIġLARI: Görselde gözüken
D,K,Q havalandırma giriş ve çıkışlarıdır.Giriş ve Çıkışların
açık olması gerekmektedir.


NOT: Bilgisayar sistemini oluşturan parçalar ve sistemin kurulması yukarıda anlatılmaktadır. Sistemin tüm kurulum iş-
lemini bitirip son kez kontrol etmeden elektrik bağlantısı yapılmamalıdır. Sistemin kurulması için gerekli aksamın ek-
sik olması durumunda, ürünün satın alındığı satış noktası haberdar edilmelidir. Sistem ile birlikte verilen doküman ve
cdler muhafaza edilmelidir. Çünkü bunlar ileride sisteminizle ilgili yapılacak değişikliklerde gerekli olacaktır.

Yeni EXPER bilgisayar satın alındığında, sistem ile birlikte Kurtarma DVDsi de verilecektir. EXPER bilgisayarlarda yüklü
bulunan lisanslı Microsoft® işletim sistemi, bilgisayara tekrar yüklenmesi gerektiği durumlarda bu Kurtarma DVD’si
kullanılabilir.


7

Exper Bilgisayar LEADER SERİSİ 400-XXX MODELLERİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Exper Bilgisayar LEADER SERİSİ 400-XXX MODELLERİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Exper Bilgisayar LEADER SERİSİ 400-XXX MODELLERİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Exper Bilgisayar LEADER SERİSİ 400-XXX MODELLERİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Exper Bilgisayar LEADER SERİSİ 400-XXX MODELLERİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Exper Bilgisayar LEADER SERİSİ 400-XXX MODELLERİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Exper Bilgisayar LEADER SERİSİ 400-XXX MODELLERİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Exper Bilgisayar LEADER SERİSİ 400-XXX MODELLERİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Exper Bilgisayar LEADER SERİSİ 400-XXX MODELLERİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Exper Bilgisayar LEADER SERİSİ 400-XXX MODELLERİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Exper Bilgisayar LEADER SERİSİ 400-XXX MODELLERİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Exper Bilgisayar LEADER SERİSİ 400-XXX MODELLERİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Exper Bilgisayar LEADER SERİSİ 400-XXX MODELLERİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Exper Bilgisayar LEADER SERİSİ 400-XXX MODELLERİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Exper Bilgisayar LEADER SERİSİ 400-XXX MODELLERİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Exper Bilgisayar LEADER SERİSİ 400-XXX MODELLERİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Exper Bilgisayar LEADER SERİSİ 400-XXX MODELLERİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Exper Bilgisayar LEADER SERİSİ 400-XXX MODELLERİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Exper Bilgisayar LEADER SERİSİ 400-XXX MODELLERİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Exper Bilgisayar LEADER SERİSİ 400-XXX MODELLERİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Exper Bilgisayar LEADER SERİSİ 400-XXX MODELLERİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21 Exper Bilgisayar LEADER SERİSİ 400-XXX MODELLERİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 22. sayfa 22 Exper Bilgisayar LEADER SERİSİ 400-XXX MODELLERİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 23. sayfa 23

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.