B)BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR:

B1) BAKIM VE ONARIM:

Bina yönetiminizin Bakımcı Firma ile Bakım Sözleşmesi olması
gereklidir. Bakımlar özel durum olmadığı taktirde tarif edilen şekilde
yapılmalıdır. Güvenlik elemanlarının bakım ve ayarları kullanma
kılavuzlarına göre yapılmalıdır.

Bakıma başlanılmadan önce gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır. Bütün
kat kapılarına “Asansöre Bakım Yapılıyor” levhası asılmalıdır. Makine ve
elektrik aksamına ait bakım yapılırken ana şartel kapatılarak elektrik
kesilmelidir. Yapılan bakım asansör bakım defterine işlenmelidir

B2) KURTARMA :

Asansörünüz elektrik kesintisi veya arıza gibi nedenlerden kabini iki
kat arasında kalabilir. Asansörünüz tasarım ve montaj aşamasında bu tür
riskli durumlar düşünülerek her türlü önlem alınmıştır. Periyodik bakımları
düzenli ve bilinçli yapılan asansörümüzde bu durumlar hayati risk
içermez. Kurtarma gibi önemli ve riskli olabilecek durumlarda asansör
firması çağırılmalıdır. Kurtarma konusunda eğitim almış kişiler teknik
dosyada ve makine dairesinde belirtilen kurtarma talimatına aynen
uyulmalıdır. Bu talimatlarda kurtarma adım adım anlatılmıştır. Mutlak
eğitim almış kişiler tarafından yapılan kurtarma işleminde belirtilen
Adımların dışında anormal bir durum gözlenir ise bu işleme devam
edilmemeli ve mutlaka asansör firmasına bildirilmeli ve daha profesyonel
bir yardım alınmalıdır.


B3) İŞLETME TALİMATI VE ASANSÖRÜN NORMAL KULLANIMINDA
UYULACAK KURALLAR:

Kabini bulunduğunuz kata çağırmak için “Ç” Çağır düğmesine
basınız. Meşgul yanıyorsa çağırmak için sönmesini bekleyiniz. “Servis dışı”
yanıyor veya kat kapısına “Bakım Yapılıyor” etiketi takılı ise asansörü
kullanmayınız.

“K” katta düğmesi yanıyorsa veya dijital kat göstergesi
bulunduğunuz katı gösteriyorsa kabin bulunduğunuz katta demektir.


2 / 13
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

Es Emas Asansör ŞAHIS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Es Emas Asansör ŞAHIS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Es Emas Asansör ŞAHIS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Es Emas Asansör ŞAHIS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Es Emas Asansör ŞAHIS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Es Emas Asansör ŞAHIS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Es Emas Asansör ŞAHIS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Es Emas Asansör ŞAHIS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Es Emas Asansör ŞAHIS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Es Emas Asansör ŞAHIS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Es Emas Asansör ŞAHIS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Es Emas Asansör ŞAHIS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Es Emas Asansör ŞAHIS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Es Emas Asansör ŞAHIS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Es Emas Asansör ŞAHIS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Es Emas Asansör ŞAHIS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Es Emas Asansör ŞAHIS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Es Emas Asansör ŞAHIS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Es Emas Asansör ŞAHIS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Es Emas Asansör ŞAHIS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Es Emas Asansör ŞAHIS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21 Es Emas Asansör ŞAHIS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 22. sayfa 22 Es Emas Asansör ŞAHIS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 23. sayfa 23 Es Emas Asansör ŞAHIS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 24. sayfa 24 Es Emas Asansör ŞAHIS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 25. sayfa 25 Es Emas Asansör ŞAHIS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 26. sayfa 26

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.