T.C.
SANAYI VE TICARET BAKANLIĞI
T R
MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
Sanayi Genel Müdürlüğü
Directorate General for IndıtsltyARAÇ TİP ONAYI BELGESI
VF:HICIE TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Bu bildiriM/Communicalion cone., g:
- tip onayinınio.pe-approvah - tam bir araç /complete velrivle'
- ıip onayı kapsam genişletmesininlextension of type approval (I) 4~11,14#1titth,4-14-F-agAf/e-ompletett-weln-de tl)
--4-44-011133,4~~1~14 refusal oftypo-ıtproval(1) itifii-94~4~b4r-afeeftrıcomplete
withdrowal-of type approvol(1) - t4444 N434~44tilitlifffl4Ş--VAPialit41~1~~
I vehicle ıvith-eott~d-itıcomplele ~tants 1)

OrfavIvehiele witit-oon~nd-ineottıplete variants
tipi için, 2007/46/AT sayılı Yönetmeliğe göre verilmesi hakkıııdadır.
For type, with rrgard Directive 2007/46/Er
Tip Onayı Numarası Itype-approval 'amber : 37 AİTM / MARTOY 2006/7477/04
Konsol]] genişletme sebebi/ Reason for extension : Vcrsiyon ilavesi, 71/320, 72/245, 74/408, 76/114, 76/115,
77/541, 92/22, 95/28 aksaın onaylannda kapsam genişletmeBÖLÜM IISECTION 1

0.1. Markası (imalatçıııın ticari adı) :OTOKAR
Make (trade ımmr of manufacturer)

0.2. Tipi :F
Type

0.2.1. Ticari adı (adları) Sultan Maxi, Sultan Maxi VIP
Commercial name(s)

0.3. Araç üzerinde işaretli ise, tip tanıtım şekli : Fabrika Etiketi Üzerinde
41eatts of &et:Ot:alio:İ of type, if marked on the velth-le : Un ihe ınanufachuer 's plate

0.3.1. Bu işaretin yeri : Servis Kapısı Girişinde Sol Tarafta
Lot-attan of that marking : On the Iett hand side offront sevice door

0.4. Aracın kategorisi : M3
Catexury of vehiclo

0.5. Tam araç imalatçısının isim ve adresi : OTOKAR Ototmotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.
Name and address of manufacturer of the complete vehicle Aydınevler Malı. Dumlupınar Cad. No:24 A Blok
Küçükyalı-Maltepe / İSTANBUL

0.8 Montaj tesisinin / tesislerinin isim /isimleri ve : OTOKAR Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.
adresi /adresleri- Atatürk Cad. No:9 54580 Arifiye / SAKARYA
Nıtıne(s) and address(es) of assembly plant(s)

0.9 İmalatcı temsilcisinin isim ve adresi (varsa) : Uygulananıaz
Name and addrev of the manufacturer's representative (1.f any) Not applicable

Eskişehir Yolu 7. Km. No.54 --ANKARA/TORKiYE ıvwıv.sanayi.gov 37 AİTM / MARTOY 2006/7477/04 1/6
Tel :0312201 55 13 Faks .0312 2196498

Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 22. sayfa 22 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 23. sayfa 23 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 24. sayfa 24 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 25. sayfa 25 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 26. sayfa 26 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 27. sayfa 27 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 28. sayfa 28 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 29. sayfa 29 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 30. sayfa 30 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 31. sayfa 31 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 32. sayfa 32 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 33. sayfa 33 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 34. sayfa 34 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 35. sayfa 35 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 36. sayfa 36 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 37. sayfa 37 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 38. sayfa 38 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 39. sayfa 39 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 40. sayfa 40 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 41. sayfa 41 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 42. sayfa 42 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 43. sayfa 43 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 44. sayfa 44 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 45. sayfa 45 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 46. sayfa 46 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 47. sayfa 47 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 48. sayfa 48 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 49. sayfa 49 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 50. sayfa 50 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 51. sayfa 51 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 52. sayfa 52 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 53. sayfa 53 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 54. sayfa 54 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 55. sayfa 55 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 56. sayfa 56 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 57. sayfa 57 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 58. sayfa 58 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 59. sayfa 59 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 60. sayfa 60 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 61. sayfa 61 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 62. sayfa 62 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 63. sayfa 63 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 64. sayfa 64 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 65. sayfa 65 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 66. sayfa 66 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 67. sayfa 67 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 68. sayfa 68 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 69. sayfa 69 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 70. sayfa 70 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 71. sayfa 71 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 72. sayfa 72 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 73. sayfa 73 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 74. sayfa 74 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 75. sayfa 75 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 76. sayfa 76 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 77. sayfa 77 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 78. sayfa 78 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 79. sayfa 79 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 80. sayfa 80 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 81. sayfa 81 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 82. sayfa 82 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 83. sayfa 83 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 84. sayfa 84 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 85. sayfa 85 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 86. sayfa 86 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 87. sayfa 87 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 88. sayfa 88 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 89. sayfa 89 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 90. sayfa 90 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 91. sayfa 91 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 92. sayfa 92 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 93. sayfa 93 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 94. sayfa 94 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 95. sayfa 95 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 96. sayfa 96 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 97. sayfa 97 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 98. sayfa 98 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 99. sayfa 99 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 100. sayfa 100 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 101. sayfa 101 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 102. sayfa 102 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 103. sayfa 103 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 104. sayfa 104 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 105. sayfa 105 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 106. sayfa 106 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 107. sayfa 107 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 108. sayfa 108 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 109. sayfa 109 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 110. sayfa 110 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 111. sayfa 111 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 112. sayfa 112 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 113. sayfa 113 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 114. sayfa 114 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 115. sayfa 115 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 116. sayfa 116 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 117. sayfa 117 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 118. sayfa 118 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 119. sayfa 119 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 120. sayfa 120

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.