GENEL MAKINE TANIMI


CNC TORNA TEZGAHLARININ KISIMLARI

imalatın amacı, hammadde halinde bulunan herhangi bir malzemeyi, belirli bir amaca yönelik
olarak işleyerek bir dönüşümü gerçekleştirmektir. Bu dönüşüm çeşitli yöntemlerle
gerçekleştirilebilir. Cnc torna tezgahlarında işlem silindirik iş parçasının iş miline
bağlanmasından sonra iş mili bu parçayı döndürür ve tarete bağlanmış olan kesici takım
elektronik kontrol ünitesinde kayıtlı programdaki komutlar doğrultusunda hareket ederek
istenilen profil ve ölçülerdeki parça imal edilir.
Günümüzde çok yaygın olarak kullanılırlar, çünkü çok seri ve yüksek hassasiyette parça
üretimi özelliği düşük maliyetle parça üretimi imkanını kullanıcısına Sağlar.
CNC torna tezgahları genel olarak aşağıdaki ana parça ve işlevlere sahiptirler.
1)Giivde ve Kızaklar:

Klasik tezgâhlarda olduğu gibi CNC tezgahlann da ana gövde malzemesi olarak dökme demir
yaygın olarak kullanılmaktadır. Dökme demirin ucuz alma özelliğinin yanı sıra istenilen
şeklinde üretifebilmesi avantajlı gözükür ayrıca iyi bir sönümleme ve kendi kendine yağlama
özelliğine sahiptir. Çelik malzemelerde en fazla kullanılan malzemeler arasındadır. Çelik
yapılar dökme demirden daha hafif buna karşı yaklaşık iki kat dayanıklıdır. Bu nedenle
özellikle büyük tip tezgahlarda çelik gövdeler tercih edilmelidir.
Düz yüzeyli kızaklann yük taşıma kapasiteleri yüksektir. Bu nedenle CNC tezgahlarında
çoğunlukla düz yatak düzeyler kullanılır. Ayrıca tezgah kızaklannı aşınmaya karşı direncinin
düşük olması istenir. Bunun için kızak yüzeyleri serleştirilir ve genellilikle teflon ile kaplanır.
Ayrıca sürtünmeyi ve aşınmayı azaltmak için basınçiı yağlama sistemi kullanılır. Düz kızak
yüzeylerindeki sürtünmeyi azaltmak amacıyla dönme hareketi sağlayan iğne bilyeli
rulmanlarda kullanılmaktadır.
2)Bilgisayarlı Kontrol Ünitesi:
Bu ünite ekran tuş takımı ana işlem kartı (CPU) eksen kartları ve diğer birçok elektronik devre
elemanlannda oluşur. iş mili motoru eksen motorları takım magazini ve diğer yardımcı
elemanlar buradan kumanda edilir. Bu aygıtlann programlanan şekilde hareket etmesi
çalışması ya da durması bu ünite tarafından sağlanır. Kontrol ünitesinde yer alan aritmetik
ünite programda gerekli olan tüm hesaplamalan yapar. Bu ünite ayrıca tüm fonksiyonları ve
elektronik aygıtlann doğru çalışıp çalışmadığına hareket konumlarını doğru olup olmadığını

Taiwan Takisawa Torna Tezgahı TW-46 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Taiwan Takisawa Torna Tezgahı TW-46 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Taiwan Takisawa Torna Tezgahı TW-46 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Taiwan Takisawa Torna Tezgahı TW-46 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Taiwan Takisawa Torna Tezgahı TW-46 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Taiwan Takisawa Torna Tezgahı TW-46 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Taiwan Takisawa Torna Tezgahı TW-46 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Taiwan Takisawa Torna Tezgahı TW-46 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Taiwan Takisawa Torna Tezgahı TW-46 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Taiwan Takisawa Torna Tezgahı TW-46 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Taiwan Takisawa Torna Tezgahı TW-46 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Taiwan Takisawa Torna Tezgahı TW-46 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Taiwan Takisawa Torna Tezgahı TW-46 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Taiwan Takisawa Torna Tezgahı TW-46 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Taiwan Takisawa Torna Tezgahı TW-46 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Taiwan Takisawa Torna Tezgahı TW-46 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.