ÖNEMLI GÜVENLiK AÇIKLAMALARI


1 Cihazın kullanma kılavuzu mutlaka okunmalıdır.
2 Olası yangın riskini ve elektrik çarpmalarını önlemek için cihaz nem ve ya~mur
alabilecek ortamlarda kullanılmamalıdır.
3 Cihaz temizlenece~i zaman fiİten çekilmeli ve sprey, sıvı temizleyiciler
kullanılmamalıdır. Temizlik için sadece nemli bir bez kullanın.
4 Arızaya sebep olabilece~inden, bu kılavuzda tavsiye edilenler dıİında bir ekipman
ilavesiyle cihazı kullanmayın.
5 Cihazı banyo, lavabo, havuz gibi su kaynaklarının yanında kullanmayın.
6 Cihazın ba~lantılarını yapmak veya kontrol etmek için 220V beslemesini önceden
prizden çekin.
7 Ba~lantı aksesuarlarını üretecinin bu kılavuz içinde tavsiye etti~i amaçlar için
kullanın.
8 Güç kayna~ına üzerinde belirten dıİında bir besleme tatbik etmeyin. ğebeke 220V
+/-%10 sınırlarında ve 50Hz olmalıdır.
9 Besleme kabloları yürürken takılmayaca~ınız bir yerden geçmeli, ayrıca harekete
ba~lı sürekli bükülme ve ezilmeye ma~ruz kalmamalıdır.
10.Uzun süre kullanılmayaca~ı durumlarda cihazların beslemesini prizden çekmeniz
tavsiye edilir.
11.Cihazların içine herhangi bir cisim sokmayınız. Cihazın içine sıvı dökülmesi veya bir
arıza durumunda yetkili servis dıİında müdehaleye izin vermeyiniz.
12.Cihazı ısı kaynaklarını yanında kullanmayınız.

Next Görüntü Ve Ses Aktarım Cihazı YE- 2G4A kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Next Görüntü Ve Ses Aktarım Cihazı YE- 2G4A kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Next Görüntü Ve Ses Aktarım Cihazı YE- 2G4A kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Next Görüntü Ve Ses Aktarım Cihazı YE- 2G4A kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Next Görüntü Ve Ses Aktarım Cihazı YE- 2G4A kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Next Görüntü Ve Ses Aktarım Cihazı YE- 2G4A kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Next Görüntü Ve Ses Aktarım Cihazı YE- 2G4A kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Next Görüntü Ve Ses Aktarım Cihazı YE- 2G4A kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Next Görüntü Ve Ses Aktarım Cihazı YE- 2G4A kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Next Görüntü Ve Ses Aktarım Cihazı YE- 2G4A kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Next Görüntü Ve Ses Aktarım Cihazı YE- 2G4A kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Next Görüntü Ve Ses Aktarım Cihazı YE- 2G4A kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Next Görüntü Ve Ses Aktarım Cihazı YE- 2G4A kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Next Görüntü Ve Ses Aktarım Cihazı YE- 2G4A kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Next Görüntü Ve Ses Aktarım Cihazı YE- 2G4A kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.