Pişirme esnasında
Ventilin görev yapıp yapmadığını kontrol edin. Ventilin üzerine basınca ani ve kuvvetli buhar çıkmalıdır.
Piştikten sonra
Tencereyi indirin , buharın azalmasını bekleyin sonra ventili açıp buharı boşaltın
ve kapağı açın.
Çabuk soğutmak için

Beklemek istemiyorsanız tencereyi m usluk altına sokarak soğutun sonra ventili
kald ırın buharı çıkartın kapağı açın.

Önemli !!!!

Kapağı açmak için kapağı iki kenarından bastırın, kolayca açılır. Yukarıya doğru kaldırarak açınız.
Kapatmak içinde kapağın üzerine bastırın, kendiliğinden kilitlenir ve güven li şekilde kapanır. Eğer kapak
kilitlenmiyorsa doğru oturmamış olabilir, tekrar kapağı oturtup deneyiniz.Pişirme esnasında oluşan buharlar tahliye olmadan kapak mekanizması açılmaz. Lütfen açmak için
zorlamayınız.


Pişirme Ventil basıncı: 0.55 bar
Emniyet ventil basıncı: 1.1 bar

Emsan Düdüklü Tencere 3 LT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Emsan Düdüklü Tencere 3 LT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Emsan Düdüklü Tencere 3 LT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Emsan Düdüklü Tencere 3 LT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Emsan Düdüklü Tencere 3 LT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Emsan Düdüklü Tencere 3 LT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Emsan Düdüklü Tencere 3 LT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Emsan Düdüklü Tencere 3 LT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Emsan Düdüklü Tencere 3 LT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Emsan Düdüklü Tencere 3 LT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Emsan Düdüklü Tencere 3 LT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Emsan Düdüklü Tencere 3 LT kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.