Tracker NIBP 2 Kullanıcı Kılavuzu:

İçindekiler
TRACKER NIBP 2 AKB Sistemine Giriş 1
Kullanma Endikasyonları 1
Çalıştırma 2
Ürünler ve Aksesuarlar 2
Spesifikasyonlar 3
Güvenlik ve Etkinlik Konuları 4
Uyarılar ve Kontrendikasyonlar 4
Bir Bakışta Tracker NIBP 2 5
Bir Ambulatuar Kan Basıncı Çalışması Yapılması 5
Hastaya Tracker NIBP 2 ve Orbit manşonunun takılması 5
Hastanın hazırlanması ve eğitilmesi 6
Çalışmanın başlatılması 6
Çalışmanın sonlandırılması 6
Sorun Giderme 7
Tracker NIBP 2'nin Bakımı ve Temizlenmesi 8
Kalibrasyon kontrolü 8
Sınırlı Garanti 8

TRACKER NIBP 2 AKB Sistemine Giriş
Kullanma Endikasyonları
Tracker NIBP 2 yetişkin bir hastanın sistolik ve diastolik kan basınçlarını ölçebilen, invaziv olmayan osilometrik bir kan basıncı
monitörüdür. Tanı ve tedaviye bir yardımcı veya destek olarak kul anılması amaçlanmıştır.

Çalıştırma
Tracker NIBP 2 ünitesi hasta tarafından bir bel kayışı veya omuz şeridi üzerine takılır ve dominant olmayan üst kol etrafındaki bir
manşona bağlanır. Manşon, ayar sırasında programlanabilecek aralıklarla otomatik olarak şişer. Kan basıncı, manşondaki
basınç tarafından tıkandığında arterdeki basınç dalgalarını algılayan osilometrik yöntemle ölçülür. Basınç dalgalarının
sıklığının ölçülmesi kalp hızının da ölçülebilmesini sağlar.

Bu cihazla saptanan kan basıncı ölçümleri eğitimli bir gözlemci tarafından Amerikan Ulusal Standardı, Elektronik veya
Otomatik Sfigmomanometreler içinde belirlenen sınırlar dahilinde manşon/stetoskopla oskültasyon yöntemi kul anılarak
elde edilenlere eşdeğerdir.1 Kompresyon manşonunun altında, arter üzerinde duyulan Korotkoff sesleri manşon içindeki
basınç sistolik değerin üstünden sıfır veya atmosferik basınca doğru azaldıkça karakter değiştirir. Bunlar evrelere bölünür.
Evre 1 (K1) veya sistolik, gücü giderek artan hafif, açık bir vurma veya yumruklama sesinin aniden belirmesiyle başlar.
Evre 5 (K5) veya diastolik, sessizlik oluştuğunda başlar ve Tracker NIBP 2 cihazının genel etkinliğini belirlemek için kul anılmıştır.

Tracker NIBP 2 Avrupa Hipertansiyon Derneği Uluslararası Protokolü tarafından doğrulanmanın tüm gereklilikleri
karşılamaktadır.2

Bu çalışmaların sonuçlarını almak için lütfen şuraya yazılı bir istek gönderin:

1. Association for the Advancement of Medical Instrumentation. The National Standard of Electronic or Automated Sphygmomanometer. Arlington, VA: AAMI; 1996
2. Jones, S. C., Bilous, M., Winship, S., Finn, P., & Goodwin, J. (2004). Validation of the Tracker NIBP 2 oscillometric 24-hour ambulatory blood pressure monitor according to the International
3

Del Mar Reynolds Tansiyon Holter Sistemi TRACKER NIBP 2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Del Mar Reynolds Tansiyon Holter Sistemi TRACKER NIBP 2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Del Mar Reynolds Tansiyon Holter Sistemi TRACKER NIBP 2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Del Mar Reynolds Tansiyon Holter Sistemi TRACKER NIBP 2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Del Mar Reynolds Tansiyon Holter Sistemi TRACKER NIBP 2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Del Mar Reynolds Tansiyon Holter Sistemi TRACKER NIBP 2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Del Mar Reynolds Tansiyon Holter Sistemi TRACKER NIBP 2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Del Mar Reynolds Tansiyon Holter Sistemi TRACKER NIBP 2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Del Mar Reynolds Tansiyon Holter Sistemi TRACKER NIBP 2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Del Mar Reynolds Tansiyon Holter Sistemi TRACKER NIBP 2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Del Mar Reynolds Tansiyon Holter Sistemi TRACKER NIBP 2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Del Mar Reynolds Tansiyon Holter Sistemi TRACKER NIBP 2 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.