BİRDEN FAZLA BRÜLÖRÜN ORTA BASINÇTAKİ GAZ BORU HATTINA BAGLANTI
DİYAGRAMI
1) Ölçme ve düşürme ünitesi
2) Kesme vanası
3) Filtre
4) Düşürücü
5) Sayaç
6) Acil durum kesme vanası(bina dışına kurulmalı)
7) Küresel vana
8) Filtre
9) Son düşürücü veya sabitleyici
10) Titreşim alıcı
11) İkili flanş
D=basınç sabitleyici ve flanş arasındaki mesafe(yaklaşık 1.5- 2m)ELEKTRİK BAĞLANTILARI

Üç fazlı veya tek fazlı güç besleme hattının minimum kesiti brülör tarafından çekilen güce uygun olmalı ve hat
üzerine sigorta yerleştirilmelidir.Standartlara göre,brülör besleme hattı üzerinde,kazan dairesi dışında rahatlıkla
erişilebilecek bir yerde ilave bir şalter olmalıdır.Bütün elektrik hatları flexible kılıflarla kaplanmalı ,iyice sabitlenmeli
ve yüksek sıcaklıktaki parçaların uzağından geçirilmelidir.Elektrik bağlantıları (hat ve termostat) için ilgili
diyagramlara bakınız.

ÇALIŞMANIN TANIMI
Eğer termostatlar kapalı ise, ana şalter kapatılarak motorun kontrol kutusuna voltaj ulaşır ve çalışmaya başlar.Fan
motoru çalıştırılır ve yanma odasının ön süpürme işlemine başlar.
Ön süpürme sonunda yanma havası damperi 1 alev pozisyonuna geri döner ve ateşleme olur ve 3 saniye sonra ana vana
ve emniyet vanası açılır ve brülör çalışır.
Belirtmeliyiz ki;
a) İki kademeli ana gaz valfı; yol verme, 1. kademe ve 2. kademe alev için gaz debisini ayarlayan bir donanıma
sahiptir. (Brülör üzerindeki iki kademeli valfın çalışması ile alakalı bilgiler sonraki sayfalardadır.)
b) Emniyet valfı ON/OFF tipidir.(Brülör üzerindeki valf bilgilerine bakın.)
Alev oluşumunu kendi kontrol ünitesiyle algılayarak devama müsaade eder ve ateşleme trafosunu devreden çıkararak
ateşleme fazını tamamlar daha sonra 2 alev devreye girer.(Yanma havasında artış olur ve ana valf 2 kademe
pozisyonuna açılır.) Alev kopması durumunda kontrol kutusu çalışır ve 3 saniye içinde emniyetli kapama (arızaya
geçme)konumuna geçer. Bloke durumunda vanalar derhal kapanır.Kontrol kutusunu blokeden çözmek için kontrol
kutusu üzerindeki ışıklı butona basınız.

NOT: Hava damperi servomotor vasıtasıyla çalışır.(sonraki sayfalarda ilgili talimatlara bak)Akılda tutulmalıdır ki
termostatın devreye girmesiyle brülör bekleme pozisyonuna geçtiğinde,hava damperi elektrik motoru vasıtasıyla
tamamen kapalı pozisyonuna geri döner.
KONTROL KUTUSU DEĞERLERİ

Kontrol kutusu Emniyet zamanı Damper açıkken Ön Ateşleme Sonraki 1.alev ile modülasyon
& ön süpürme zamanı Ateşleme başlaması arası zamanı
İlgili programlayıcı
sn sn sn sn sn
LFL 1.333 3 31,5 6 3 12

9

Baltur Brülör BGN 120 P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Baltur Brülör BGN 120 P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Baltur Brülör BGN 120 P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Baltur Brülör BGN 120 P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Baltur Brülör BGN 120 P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Baltur Brülör BGN 120 P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Baltur Brülör BGN 120 P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Baltur Brülör BGN 120 P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Baltur Brülör BGN 120 P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Baltur Brülör BGN 120 P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Baltur Brülör BGN 120 P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Baltur Brülör BGN 120 P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Baltur Brülör BGN 120 P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Baltur Brülör BGN 120 P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Baltur Brülör BGN 120 P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Baltur Brülör BGN 120 P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Baltur Brülör BGN 120 P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Baltur Brülör BGN 120 P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Baltur Brülör BGN 120 P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Baltur Brülör BGN 120 P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Baltur Brülör BGN 120 P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21 Baltur Brülör BGN 120 P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 22. sayfa 22 Baltur Brülör BGN 120 P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 23. sayfa 23 Baltur Brülör BGN 120 P kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 24. sayfa 24

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.