BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI
GEREKEN KURALLAR
ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

WAX-916 modellerini kullanmadan önce aşağıdaki açıklamaları mutlaka okuyunuz.

Üretici firma bu kitapçıkta yer alan uyarı ve talimatlara uyulmamasından kaynaklanan kişiler veya cihazlarda
oluşabilecek her hangi bir zarar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Bu kullanma kılavuzu, cihazın kurulması, kullanımı ve doğru muhafazası ile ilgili gerekli bilgileri içerir. Ürünün
elektrik ve mekanik uyumluluğunu ve dayanıklılığını koruyabilmek için bu kitapçıkta yer alan açıklamalara
mutlaka uyunuz. Bu kullanma kitapçığını saklayınız.

Bu ürünü, kullanma kılavuzunda belirtilenin dışında bir amaçla kullanmayınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Ürün elinizde ulaştıktan sonra ambalajını açarak ürünün bütünlüğünden emin olunuz. Tersi bir durumda ithalatçı
firmanın teknik servisine başvurunuz. Ambalaj parçalarını çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutunuz.
Cihazınız düşer ya da sert bir çarpmaya maruz kalırsa, vakit kaybetmeden ithalatçı firmanın yetkili teknik
servisine başvurunuz.

KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKE VEYA ZARAR OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN
UYARILAR

Elektrikli cihazların kullanımı bazı temel kuralları bilmenizi gerektirir:
• Asla cihazı ıslak veya nemli ellerle tutmayınız.
Asla cihaza çıplak ayakla dokunmayınız.
• Cihazı çocukların ve yetersiz kişilerin ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
• Cihaz uzun süre kullanılmayacağı zaman, cihazı kapatınız ve cihaz fişini prizden çekiniz. Çocukların ve
yetersiz kişilerin erişemeyeceği bir yere kaldırınız.
• Cihaz sıcakken asla cihazı yerinden oynatmayınız, başka bir yere taşımaya çalışmayınız.


KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER
! Bu cihaz iyi malzeme ve işçilik ile üretilmiştir.
! Cihaz CEE 73/23 ve CEE 93/68 direktiflerine ve radyoelektrik karışıklığı önleyen CEE 89/336
direktiflerine uygundur.
! Cihaz topraklı prizle kullanılmalıdır.
! Cihazı 40°C (104°F) den daha yüksek bir ısı ortamında çalıştırmayınız.
! Cihazı dış etkenlere maruz bırakmayınız. (yağmur, kar vs.)
! Cihaz sadece bu iş için üretilen döner başlıklı sir ağda kartuşlarını ısıtmak için kullanılmalıdır.
! Cihazı veya parçalarını suya veya başka bir sıvıya daldırmayınız. (Bakınız: Temizlik Bölümü)
! Cihazı alkol, böcek ilacı, benzin gibi alev alıcı maddelerin yanında kullanmayınız.
! Kartuş taşıyıcılarının içine bu iş için üretilmiş döner başlıklı sir ağda kartuşlarından başka bir şey
koymayınız.
! Ağdayı her zaman orijinal konserve ambalajının içinde ısıtınız.
! Kartuş taşıyıcı termal bir kesit ile donatılmıştır ve sadece üretici firma veya cihazı aldığınız ithalatçı
firmanın yetkili teknik servisi tarafından değiştirilebilir Cihazın içine konserve ağdayı yerleştirmeden
cihazı çalıştırmayınız.
! Kartuş taşıyıcılar, sadece bu iş için üretilmiş kendi bazaları ile kullanılabilirler.
! Cihazın içine su dökmeyiniz.
ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TANITICI VE TEMEL BİLGİLER
Değerli Müşteri,
WAX-916 modellerini seçtiğiniz için teşekkür eder, bu seçiminizden dolayı tamamıyla memnun kalacağınızı ümit
ederiz.
WAX-916 modeli, döner başlıklı kartuşların içindeki sir ağdanın ısıtılması için tasarlanmış ve profesyoneller için
üretilmiş bir ağda ısıtıcıdır. İçine döner başlıklı kartuş ağdaların yerleştirildiği ve elektrik prizine direkt
takılabilen bir kartuş taşıyıcı, elektrik kablosu ve bazadan oluşur. Bu paket,
• Ağdayı ısıtmak için bir kartuş taşıyıcı
• Elektrik kablosu ve
• Bazadan oluşmaktadır.

Epilla Ağda Isıtma Cihazı WAX-916 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Epilla Ağda Isıtma Cihazı WAX-916 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Epilla Ağda Isıtma Cihazı WAX-916 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Epilla Ağda Isıtma Cihazı WAX-916 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Epilla Ağda Isıtma Cihazı WAX-916 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Epilla Ağda Isıtma Cihazı WAX-916 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Epilla Ağda Isıtma Cihazı WAX-916 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Epilla Ağda Isıtma Cihazı WAX-916 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Epilla Ağda Isıtma Cihazı WAX-916 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.