BÖLÜM 1 HAZIRLIK ve MONTAJ ÖNCESİ KONTROLLAR
1.1 Ürün Uygulaması ve Emniyet İçin Uyulması Gereken Hususlar
1.1.a Uygulama
LAYNE BOWLER DİK TÜRBİN POMPALARI, derinkuyu tipi düşey milli dik türbin pompalar olarak dizayn
edilmiş olup içme suyu veya sulama amacı ile açılmış, yüksek oranda kimyasal ve mekanik aşındırıcı
özellikleri olmayan, temiz suyu sahip kuyular ile keson kuyular havuz, deniz, göl e barajlarda kullanılırlar.
Bu Montaj, İşletmeye Alma ve Bakım Talimatında belirtilenden farklı uygulamalar, LAYNE BOWLER
POMPA SANAYİ A.Ş. tarafından onaylanmadıkça GARANTİ kapsamında değildir.
Kimyasala ve mekanik aşındırma özellikleri yüksek sulara sahip kuyularda yapılacak uygulamalar
için LAYNE BOWLER POMPA SANAYİ A.Ş. ile direkt temasa geçilmelidir.
1.1.b Emniyet ve Önemli Emniyet Tedbirlerinin Tanımlanması
Bu talimat kitapçığı montaj, işletmeye alma ve bakım konularında izlenmesi gereken esas bilgileri içerir. Bu
sebeble talimat kitapçığı mekanik ve elektrik montajlarını yapacak teknisyenler ve var ise montajı takip
eden ve yönlendiren teknik elemanlar tarafından okunmalı ve işletme sırasında kullanılmak üzere
saklanmalıdır.
1.1.c Kullanımda insan ve çevre sağlığına, tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar
Bu kitapçıkta belirtilen bazı emniyet tedbirlerinin uygulanmaması çalışan kişiler için tehlikeli sonuçlara
sonuçlara sebebiyet verebilir. Bu tür konular özellikle ve aşağıda gösterilen işaretlerle belirtilmiştir.
DIN 4844-W9’a göre kişiler için tehlike işareti.
DIN 4844-W8’e göre elektrik gerilimi tehlike işareti
Tatbik edilmediği takdirde ekipman ve fonksiyonları için tehlike teşkil edebilecek bilgilerin belirtilmesi için
kullanılan işaret.
1.2 Ürün Tanıtımı ve Temel Bilgiler
Pompa özellikleri ve malzeme seçimi konularında detaylı bilgi için düşey milli dik türbin pompa kataloğuna
bakılmalıdır.Resim2
1.2.a Karışık Akışlı Pompa Asamblesi
Çok kademeli, dik çalışan, difüzörlü çanakları ve özel karışık akışlı tip yüksek kaliteli pik döküm fanları olan
dik türbin tipi pompadır. Fanlar istenildiğinde bronz veya paslanmaz çelik olabilir. Pompa mili paslanmaz
çelik olup çanaklarda bronz lastik yataklarla desteklenir. Çıkış-emiş hazneleri ile çanaklar pik döküm olup
yüksek basınçlı veya farklı kimyasal özelliğe sahip sularla yapılan uygulamalarda sfero, çelik, paslanmaz
çelik veya bronz döküm olabilir.

Pompa asamblesinin altına, pompanın içine çalışmasını etkileyecek yabancı cisimlerin girmesini
engellemek üzere süzgeç takılmalıdır. derinkuyu uygulamalarında süzgeç borusu ve konik süzgeç; keson
kuyu, drenaj çukuru, havuz, göl, deniz uygulamalarında basket süzgeç kullanılır. Süzgeçler konstrüksiyon
olup malzeme pompalanan sıvıya bağlı olarak galvanizli çelik, paslanmaz çelik, bronz, vs. olabilir.

1.2.b Çıkış Başlığı ve Kolon Takımı
Çıkış başlığı komple pompanın kuyu başında bulunan görünür kısmı olup kuyu içindeki pompa-kolon
asamblesini taşıma; elektrik motoru, dişli başlık, düz kayış kasnak asamblesi veya diğer tip tahrik sistemini
destekleme; kolon borusundan terfi eden suyu 90º çevirerek isale hattına yönlendirme görevlerini yapar.
Standard imalatta pik döküm olan çıkış başlığının deniz suyu, içme suyu veya diğer kimyasallarla kullanıma
uygun olarak bronz, sfero, çelik veya paslanmaz çelik dökümleri de yapılır. Özel durumlarda çelik
konstrüksiyon çıkış başlıkları kullanılır.

Çıkış başlığının tipi (büyüklüğü) tahrik sisteminin gücü ve/veya kolon borusunun çapına göre belirlenir. Çıkış
başlığında kullanılan sızdırmazlık (salmastra) alt-asamblesi su veya yağ yağlamalı pompa tipine göre
değişir.
4

Layne Bowler Dik Türbin Pompalari Pompa DÜŞEY MİLLİ POMPA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Layne Bowler Dik Türbin Pompalari Pompa DÜŞEY MİLLİ POMPA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Layne Bowler Dik Türbin Pompalari Pompa DÜŞEY MİLLİ POMPA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Layne Bowler Dik Türbin Pompalari Pompa DÜŞEY MİLLİ POMPA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Layne Bowler Dik Türbin Pompalari Pompa DÜŞEY MİLLİ POMPA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Layne Bowler Dik Türbin Pompalari Pompa DÜŞEY MİLLİ POMPA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Layne Bowler Dik Türbin Pompalari Pompa DÜŞEY MİLLİ POMPA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Layne Bowler Dik Türbin Pompalari Pompa DÜŞEY MİLLİ POMPA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Layne Bowler Dik Türbin Pompalari Pompa DÜŞEY MİLLİ POMPA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Layne Bowler Dik Türbin Pompalari Pompa DÜŞEY MİLLİ POMPA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Layne Bowler Dik Türbin Pompalari Pompa DÜŞEY MİLLİ POMPA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Layne Bowler Dik Türbin Pompalari Pompa DÜŞEY MİLLİ POMPA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Layne Bowler Dik Türbin Pompalari Pompa DÜŞEY MİLLİ POMPA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Layne Bowler Dik Türbin Pompalari Pompa DÜŞEY MİLLİ POMPA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Layne Bowler Dik Türbin Pompalari Pompa DÜŞEY MİLLİ POMPA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Layne Bowler Dik Türbin Pompalari Pompa DÜŞEY MİLLİ POMPA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Layne Bowler Dik Türbin Pompalari Pompa DÜŞEY MİLLİ POMPA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Layne Bowler Dik Türbin Pompalari Pompa DÜŞEY MİLLİ POMPA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Layne Bowler Dik Türbin Pompalari Pompa DÜŞEY MİLLİ POMPA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Layne Bowler Dik Türbin Pompalari Pompa DÜŞEY MİLLİ POMPA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Layne Bowler Dik Türbin Pompalari Pompa DÜŞEY MİLLİ POMPA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21 Layne Bowler Dik Türbin Pompalari Pompa DÜŞEY MİLLİ POMPA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 22. sayfa 22 Layne Bowler Dik Türbin Pompalari Pompa DÜŞEY MİLLİ POMPA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 23. sayfa 23 Layne Bowler Dik Türbin Pompalari Pompa DÜŞEY MİLLİ POMPA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 24. sayfa 24 Layne Bowler Dik Türbin Pompalari Pompa DÜŞEY MİLLİ POMPA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 25. sayfa 25 Layne Bowler Dik Türbin Pompalari Pompa DÜŞEY MİLLİ POMPA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 26. sayfa 26 Layne Bowler Dik Türbin Pompalari Pompa DÜŞEY MİLLİ POMPA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 27. sayfa 27 Layne Bowler Dik Türbin Pompalari Pompa DÜŞEY MİLLİ POMPA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 28. sayfa 28

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.