brülör elektrotunun (12) kablo ucunu, yan brülör mekanlarda kullanmayın. Zemin seviyesinin
ratının altındaki delikten besleyin. Elektrotu ve altında kullanmayın.
brülör kapağını yan brülör yağ kabına sabitlemek A Sadece LPG tüpleriyle kullanılabilir. ( Kullanılacak
için kelebek somununu kullanın. Yan brülör regülatör tipi: 30mbar/3kpa (300mmSS) çıkışlı —
elektrotu kablosunu itme düğmesi ateşleyicisi nin Aygaz markalı regülatör ile kullanılması tavsiye
arkasındaki diş kabloya bağlayın. Yan brülör edilir.
kapağını (8) yan brülör rafına (18) takın. Yan A Yakmadan önce lav taşının ve sepetin poşetlerini
brülör ızgarasını (11) yan brülör rafına (18) doğru çıkarın.
yatırın. A Yanıcı bir maddeye ya da yüzeye 1 m'den fazla
yaklaştırmayın.
c) Barbekü Gövde Montajı A LPG tüpleri doğrudan barbekün altına
yerleştirilmemelidir.
1. TÜM TASMAN MODELLERI İÇIN: Yağ kabını A LPG tüpleri yatay konumda saklanmamalı ve
(9) barbekü gövdesinin altındaki delikten geçirin. kullanılmamalıdır. Çok ciddi bir sızintı olabilir ve
Tutucu, manşonunda serbest bir şekilde gaz hattına sıvı girebilir.
durmalıdır. Gresörlüğü (10) gresörlük tutucusuna
yerleştirin. A Yakmadan önce barbekü kapağını açın.
A Çalışır dururridayken barbeküyü hareket
2. TASMAN 200, 300, 400 MODELLERİ İÇİN: Lav ettirmeyin.
taşı ızgarasını (2) tekrar barbekü göydesine A Bu barbekü çalışırken yanından ayrılmayın.
yerleştirin. Gövdeyle aynı seviyede durmasını A Kapaklı modellerde kapak tutamağı çok ısınabilir.
sağlayın. Lav taşını (1) eşit tabakalı bir taş Tutamağın sadece orta kısmından tutun. Aşçı
derinliğindeki lav taşı haznesine boşaltm. eldiveni kullanmanız tavsiye edilir.
A Kapaklı barbekülerl açarken dikkatli olun, çünkü
3. TÜM TASMAN MODELLERİ İÇİN: Pişirme içerideki sıcak buhar kapağı açtığınızda serbest
ızgarasını (29) barbekü gövdesi ne yerleştirin. kalır.
A Barbekünün parçaları çok ısınabilir — çocuklar,

d) Kapak Montajı yaşlılar ve hayvanların olduğu yerde dikkatli
olunmalıdır.

1. TÜM TASMAN MODELLERI İÇİN: Ost A Barbekünün kullanılmadığı zamanlar daima gaz
menteşeleri (34) ve contaları (33) M6x15 tüpünü kapalı bulundurun.
cıvatalar (35) ve M6 somunlan (32) kullanarak A Tamamen soğuyana dek barbeküyü asla
kapağa takın. Alt menteşeleri (36) ve contaları örtmeyin.
(33) M6x15 cıvatalan (35) ve M6 somunlan (32) A Tüp değişiminde sabun köpüğü ile mutlaka gaz
kullanarak barbekü gövdesine (6) takın. kaçağı testi yapılmalıdır.

A Barbekünün yanında yanıcı maddeler
2. TÜM TASMAN MODELLERI İÇİN: Kapağın bulundurmayın.
menteşelerini (34) menteşe pimleri (38) ve R- A Barbekünün yakınında aerosol kullanmayın.
klipsler (37) kullanarak barbekü gövdesinin A Bu elkitabındaki talimatiara uyulmaması halinde
menteşelerine (36) takın. ciddi yaralanmalar veya hasar meydana gelebilir.

A Bu talimatlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa
3. TÜM TASMAN MODELLERI İÇİN: Tutamak bayinizle bağlantı kurun.
cıvataları (31) kullanarak tutamağı (4) kapağa
takın.


4. TASMAN 400 MODELLERİ İÇİN: Isıtma 7. Gaz ve Reqiilatör

haznesinin (39) kısa kablo uçlarını kapaktaki ilgili
deliklere sokun. Isıtma haznesinin (39) uzun Bu barbeküde LPG (mix) evsel kullanım amaçlı tüpler
kablo uçlarını barbekü gövdesindeki ilgili kullanılabilir.

deliklere sokun.
Tüp asla sehpa üzerine bırakilmamalı ve doğrudan
barbekünün altına yerleştirilmemelidir. Gaz tüpleri
6. Önemli Bilgiler asla yana yatık şekilde kullanılmamalı veya
saklanmamalıdır. Gaz tüplerini kapalı yerde
muhafaza etmeyin.
Montaj ve kullanımdan önce bu talimatları
dikkatlice okuyun. BARBEKONON GÜVENLI VE ETKIN BİR SEKILDE
ÇALIŞMASI iCiN UYGUN BİR REGOLATOR VE
A Ileride tekrar faydalanmak üzere bu talimatları TÜP GEREKLIDIR. UYGUN OLMAYAN VEYA
saklayın. ARIZALI REGÜLATÖR KULLANMAK TEHLIKELIDIR
A Sadece açık alanlarda kullanım içindir — kapalı VE GARAN-I-IYI GECERSİZ KILACAKTIR. En uygun8

Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.