Önemli uyarılar Sevkiyatın içeriği


• Dikkat: Montaj ve çalıştıfma işleminden önce 1 Sap

kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz. 2 AWKapalı şalteri
e Tip etikati üzerinde belirtilen şebeke voltaj 3 Alet başlığı
değerinin kullanılan şebeke voltajı ile aynı 4 Filtre sepeti
olup olmadığını kontrol edin. 5 Emniyet şamandıra ventili

• Elektılk fişini sadece, yönetmeltkiere uygun 6 Kapak kancaları
olarak düzenlenmiş koruma kontaktlı 230 7 Depo
Volt, 50 Hz prizine takın. 8 Hortum bağlantısı
• Sigorta min, 10 A. 9 Tekerlekler
• Elektrikli süpürge 10 Bükülebilir norturn
kullanılrnayacagıncla, 11 Teleskop boru
- aleti açmadan önce, 12 elflerne bağlantısı
- temizlik ve hakim çalışmalarından önce 13 Korrıbi başlık
elektrik fişini prizden çıkarın, 14 Kir tutma torbası
15 Sünger filtre
• Aleti kesinlikle solventli maddeler ile 16 Yarık başl*
temizlemeyin. 17 Katlanı r filtre
• Fişi prizden çıkarırken kablodan asılarak 18 Küçük başlık
çekmeyin, 19 Döşeme başlrğı
• Çalışmaya hazır olan aleti gözetimsiz olarak 20 Hatalı hava regülatörlü sap
bırakmayın.
• Çocukların aleti kullanrnasınr önleyin.

• Elektrik kablosunun üzerinden geçilerek,

sıkıştırılarak, gerdirelerek veya benzer
şeklilerde hasar görmemesine dikkat edin,
• Elektrik kablosu kötü durumda olduğunda

elektrik süpürgesinin kullanılması yasaktır.
e Onslici firma tarafindan belirtilen ölçü ve

özellikler dışındaki elektrik kablolannın
kullanımı yasaktır,
Elektrik kablosu H 05 VV F2 x 0,75
• Temizlenmesi kesinlikle yasak olan maddeler:

Yantrakta olan kibrit, kor halindeki kül ve
sigara izmarit', yanıcı, asitli, yanma veya
patlama tehlikesi olan katı, sıvı ve buhar
maddeleri.
e Bu alet sağlığa zararlı tozların temizlenmesi

için uygun degildir
• Aleti kuru yerlerde saklayın.

• Hasarlı ve arızaiı aletleri çalıştırrnayın.

• Servis çalışmaları sadece yetkili müşteri

hizmetleri tarafından yapılacaktır,
• Aleti sadece tasarlandığı kullanım amacı için

kullanınız.
• Merdiven temizleme çalışmalarında çok

dikkatli olun.
• Sadece orijinal aksesuar ve yedek parça

kullanın,

5

Herkules Elektrikli Süpürge HERKULES WF 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Herkules Elektrikli Süpürge HERKULES WF 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Herkules Elektrikli Süpürge HERKULES WF 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Herkules Elektrikli Süpürge HERKULES WF 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Herkules Elektrikli Süpürge HERKULES WF 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Herkules Elektrikli Süpürge HERKULES WF 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Herkules Elektrikli Süpürge HERKULES WF 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Herkules Elektrikli Süpürge HERKULES WF 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Herkules Elektrikli Süpürge HERKULES WF 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Herkules Elektrikli Süpürge HERKULES WF 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Herkules Elektrikli Süpürge HERKULES WF 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Herkules Elektrikli Süpürge HERKULES WF 2200 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.