4 Termosifonunuz İçin Bakım, Onarım, Temizlik Bilgileri


1. Tüm işlemler için öncelikle cihazın 4. Kazan içine, korozyona karşı koyulmuş
elektrik bağlantısı kesilmelidir. magnezyum anodun iki yılda bir bitip
2. Kazan içinde yapılacak her işlem için bitmediği kontrol edilmeli, bitimi halinde
kazan içindeki su, emniyet ventilinden yenisi ile değiştirilmelidir.
tahliye edilmelidir. 5. Elektrikli termosifonunuzdan her
3. Emniyet ventilindan boşaltma yapılmış zaman istenilen performansı alabilmeniz
ise, sıcak su musluğundan suyun aldığını için, şebeke suyunun sertliğine ve yüksek
görmeden sistemi çalıştırmayınız. sıcaklıklara bağlı olarak rezistansı
üzerinde oluşabilecek kireç temizliği ve
yukarıda bahsedilen tüm işlemler Arçelik
Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır.


Termosifonunuzda Servis Çağırmadan Önce Yapılabilecekler


Termosifon çalışmıyor. Termosifon suyu geç ısıtıyor.

1. Sigorta kapalı 1. Gerilim düşük olabilir.
• Sigortayı açınız. • Uygun bir regülatör kullanılmalıdır.

2. Elektrik kesik 2. Rezistans kireç bağlamış olabilir.
• Elektrik dağıtım şirketini arayınız. • Servis çağırınız.

3. Bina ana sigortası atmış
• Sigortayı tamir ettiriniz.


Termosifon suyu ısıtmıyor.

1. Servis çağırınız.

Arçelik Termosifon T 7365 LCD kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Arçelik Termosifon T 7365 LCD kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Arçelik Termosifon T 7365 LCD kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Arçelik Termosifon T 7365 LCD kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Arçelik Termosifon T 7365 LCD kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Arçelik Termosifon T 7365 LCD kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Arçelik Termosifon T 7365 LCD kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Arçelik Termosifon T 7365 LCD kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Arçelik Termosifon T 7365 LCD kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Arçelik Termosifon T 7365 LCD kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Arçelik Termosifon T 7365 LCD kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Arçelik Termosifon T 7365 LCD kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Arçelik Termosifon T 7365 LCD kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Arçelik Termosifon T 7365 LCD kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Arçelik Termosifon T 7365 LCD kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.