BEBBE Arzum marka multi robotu tercih ettiginiz ıçin teşekkür ederiz. Bu ürünün de
diger ürünlerimiz gibi hayatınız' kolaylaştırmasını diliyoruz.
AR 850 MULTİ ROBOT Arzum Bebbe Multi Robot'unuz pişirme, ısıtma, çözdürnne, sterilizasyon ve saklama

fonksiyonlannı bir arada yapmanıza imkan vermektedir Clhazınızdan maksimum
verim alabilmek için kullanım klavuzunu MUTLAKA okuyunuz ve daha sonra
gerekli olabileceginden saklayınız.
ÖNEMLI UYARILAR

• Arzum Bebbe Multi Robotlnuzun üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin

voltajına uygun olup olmadıgına dikkat ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda
meydana gelebilecek anzalardan firmarnız sorumlu tutulamaz ve bu arıza garanti
kapsamı dışında işlem görür

• Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari yada sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.

• Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz ak m sağlayan uzatma kabloları
kullanmayınız.

• Cihazınız' daima çocukların erişemeyecegi bir yerde ve çocuklardan uzak
tutarak kullaninız. Çocukların yakınında kullanildıgında yakın gözetiminiz
gerekmektedir.

• Cihazınız' kullanım halindeyken veya içerisinde su bulunduğu durumlarda
hareket ettirmeyiniz, sıcak yüzeylerine temas etmekten kadnınız.

• Cihazınız çalışırken ısıtma bölümünden buhar çıkabileceğini göz ardı etmeyiniz.

• Cihazınız' soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına
yerleştirmeyiniz.

• Kablonun masa ya da tezgâhınızın kenarından sarkmamasına ya da başka bir
cihaz ile temas etmemesi ne dikkat ediniz.

• Cihazınızı saglam ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz, Masa veya tezgah
kenarına yerleştirrneyiniz.

• Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçlniniz. Kablosundan
tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, kablosundan çekmeyiniz.

I - Ana gövde (Motor bölümü) 10- Şeffaf üst kapak • Chazınıza temizligi ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız.

2- Açma / kapama dügmesi 11- Buhar deliği Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülme ya da başka bir sebepten
dolayı zarar gorcluyse kullanmayınız, Kendiniz tamir etmeye çalışmayınız, Arzum
3- 2 kademeli sıcaklık ayar ve 12- Buharlı pişirme sepeti tutma maşası Yetkili Servisi'ne başvurunuz.

parçalama dügmesi 13- Ölçülü parçalama/saklama kabı • Cihazınızı kullanmadıgınız durumlarda, temizleme ve saklama öncesinde,

4- Gösterge ışığı 14- Çift taraflı paslanmaz çelik bıçak herhangi bir aksesuvarı çıkarmadan önce fışin prizden çekilmiş olduğuna emin
olun uz,
5- Isıtma bölümü 15- Saklama kapağı
• Ana gövdeyi, kabloyu ve fişi kesinlikle suya batırmayınız, musluk altına tutmayınız,
6- izolasyon plakası 16- Su ölçü kabı nemli ve yumuşak bin bezle siliniz.
7- Damlarna tepsisi 17- Aksesuvar çekmecesı • Onarım ve yedek parça için en yakan Arzum Yetkili Servisine başvurunuz ve
S- Damlama tepsisi kulbu 1B- Kaymayı önleyen ayaklar yalnızca orjinal parça ve aksesuvar kullanınız.

9- Buharlı pişirme sepeti 19- Kablo sarma bölümü • Cihazınız' amacına uygun kullanıniz.

Arzum Mutfak Robotu AR 850 BEBBE kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Arzum Mutfak Robotu AR 850 BEBBE kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Arzum Mutfak Robotu AR 850 BEBBE kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Arzum Mutfak Robotu AR 850 BEBBE kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Arzum Mutfak Robotu AR 850 BEBBE kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Arzum Mutfak Robotu AR 850 BEBBE kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Arzum Mutfak Robotu AR 850 BEBBE kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Arzum Mutfak Robotu AR 850 BEBBE kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Arzum Mutfak Robotu AR 850 BEBBE kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Arzum Mutfak Robotu AR 850 BEBBE kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Arzum Mutfak Robotu AR 850 BEBBE kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Arzum Mutfak Robotu AR 850 BEBBE kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Arzum Mutfak Robotu AR 850 BEBBE kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Arzum Mutfak Robotu AR 850 BEBBE kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Arzum Mutfak Robotu AR 850 BEBBE kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Arzum Mutfak Robotu AR 850 BEBBE kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.