Soru ve Cevaplar


MALZEMELER HAKKINDA: S: Pişirme evresi tamamlandığında ekmek çıkartılmazsa ne
olur?
S: Bu makinede başka ekmek tarifleri de yapılabilir mi? C: Ekmek makinesi otomatik olarak SICAK TUTMA evresine girerek

C: Bu kitapçıktaki tarifler hamurun düzgün yoğrulacağı ve pişmiş ek- (NORMAL, TAM BUĞDAY, FRANSIZ, TATLI, GLÜTENSİZ ve KONTİ-
meğin ekmek tavası kapasitesini aşmayacağı şekilde boyutlandırılmış- NENTAL ayarlarında) ekmeğin sıcaklığını 60 dakikaya kadar muhafaza
tır. Benzer miktarlarda malzemeler içeren tarifleri kullanın. eder. Ancak, somun soğumaya başladıkça, tavadan dışarı çıkamayan
bir buhar çıkartır. Ekmeğin kabuğu yumuşayabilir ve şekli biraz bozu-
S: Süt tozu yerine taze süt kullanılabilir mi? labilir.
C: Evet, ancak ‘ÖN AYARLI ZAMANLAYICI’ kullanılırken değil. Taze
sütle yapılan ekmeğin yapısı, süt tozuyla yapılana göre daha ağır olur. S: Ekmek neden kabarmadı?

Taze süt kullanılıyorsa, taze sütü suyun yerine kullanın ve süt tozunu C: Birçok neden olabilir. Unun protein seviyesini ve son kullanma tari-
çıkartın. Diğer hamur malzemelerine eklemeden önce, sütü kaynatın hini kontrol edin. Maya aktive olmamış olabilir, maya ölçümün hassas
ve soğutun. yapılmamış olabilir veya bazen insanlar maya koymayı unutabilir.


S: Yağ yerine tereyağı veya margarin kullanılabilir mi? S: Ekmeğin içinde neden büyük delikler oluyor?

C: Evet, fakat ekmeğin içi daha kremamsı, sarı renkte olur. C: Son kabarma sırasında bazen hava kabarcıkları belli bir yerde topla-
nır ve bu durumda pişer. Bunun nedeni çok fazla su ve/veya maya ya
S: Şeker yerine başka tatlandırıcılar kullanılabilir mi? da yetersiz un olabilir. Tarifin malzemelerini ve tartma/ölçme yönte-
C: Evet, bal, melas veya kahverengi şeker kullanılabilir. Toz veya sıvı mini kontrol edin.
yapay tatlandırıcılar kullanmayın. Ancak, tarif geliştirme aşamasında
granül ‘SPLENDA’ başarılı sonuçlar vermiştir. Şeker yerine bal veya S: Ekmeğin üzeri neden çöküyor?

benzeri tatlı sıvılar kullanırken, suyu aynı oranda azaltın. C: Bu genellikle malzemeler dengeli olmadığı veya düşük proteinli un
kullanıldığı için olur. Malzemeleri tartma/ölçme yöntemini kontrol
S: Tuz konulmasa olur mu? edin. Çok fazla maya, su veya diğer sıvı malzemeler, ya da yetersiz un
C: Tuz, ekmek yapımında çok önemli bir rol oynar. Tuz koymamak, ekmeğin üzerinin soluk olmasına ve pişirme sırasında çökmesine
hamurun su tutmasını azaltacak ve ayrıca karıştırmayı, glüten oluşu- neden olabilir.
munun kuvvetini ve mayanın fermantasyonunu etkileyecektir. Pişmiş
ekmekte tuz somun şeklini, ekmek içi yapısını ve kabuk rengini iyileşti- S: Ekmeğin rengi neden farklı oluyor?

rir ve aynı zamanda raf ömrünü artırır ve lezzet verir. C: Bu, muhtemelen her tarifte kullanılan malzemeler değiştiği için ol-
maktadır.
S: Malzemelerin ekmek tavasına neden belirtilen sırayla kon- Farklı bir kabuk rengi seçilmiş de olabilir.
ması gerekiyor?
S: Oda ve su sıcaklıkları önemli mi?
C: Tüm kuru malzemelerin suyla karışmasını garanti etmek ve ‘ÖN
AYARLI ZAMANLAYICIYI’ kullanırken mayanın erken aktive olmasını C: Evet – oda ve su sıcaklığı mayanın aktivitesini, dolayısıyla da ekme-
önlemek için. ğin kalitesini etkiler. Ortalama oda sıcaklığı yaklaşık olarak 20-
25ºC’dir. Ayrıca, oda sıcaklığında su kullanılmalıdır.


EKMEK PİŞİRME HAKKINDA: Mayayı öldüreceği için, asla sıcak su kullanmayın.

S: Ekmek yapım sürecinde pişirme evresi kazayla iptal Not
edildi. Ne yapabilirim?
C: Eğer çalışma sırasında elektrik kazayla 60 dakika veya daha az sü- ‘ÖN AYARLI ZAMANLAYICI’NIN KULLANIMI HAKKINDA:
reyle kapatılırsa, ikonTM Ekmek Yapma Makinesinin, elektrik geldiğinde
programı otomatik olarak kaldığı yerden başlatacak, 60 dakikalık bel- S: ‘ÖN AYARLI ZAMANLAYICI’ neden 13 saatten fazla ayarla-
lek fonksiyonuna sahip bir Elektrik Kesintisi Koruma sistemi vardır. namıyor?
Eğer çalışmaya geri dönülemiyor veya ayar iptal edilmişse: C: Eğer tavanın içinde çok uzun süre bırakılırsa, malzemelerin kalitesi
YOĞURMA evrelerinde – Ekmek ayarını tekrar seçin ve hamurun yeni- bozulabilir veya ekşiyebilir. Bu, özellikle yazın meydana gelir, bu ne-
den yoğrulmasına, kabarma ve pişirme prosesine devam etmesine izin denle ‘ÖN AYARLI ZAMANLAYICI’ yazın daha kısa bir süreye ayarlan-
verin. malıdır.

Sonuçta hacmi daha yüksek, yapısı daha hafif bir ekmek elde edilebi- S: Neden bazı malzemeler ‘ÖN AYARLI ZAMANLAYICI’ ile kul-
lir. lanılamıyor?
KABARMA evrelerinde – Ekmek makinesini kapatın. Hamuru, kapak C: Süt, peynir, yumurta, salam, vb. proteinli gıdaların çoğu kolay bo-
kapalı olarak, tavada ve pişirme haznesinde bırakın. Hamurun, tavanın zulabilir gıdalardır ve soğutulmamış ortamda bir saatten fazla bırakıl-
neredeyse tepesine kadar kabarmasına izin verin. Ekmek makinesini dığında bozulacaktır.
açın. ‘SADECE PİŞİRME’ ayarını seçin, gerekli pişirme süresini ayarla-
yın (0:00 ile 2:00 saat arasında). Çalışmayı başlatmak için
BAŞLAT/DURAKLAT düğmesine basın.

PİŞİRME evresinde – ‘SADECE PİŞİRME’ ayarını seçin. Gerekli pi-
şirme süresini seçin (0:00 ile 2:00 saat arasında). Çalışmayı başlat-
mak için BAŞLAT/DURAKLAT düğmesine basın.


20

Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 22. sayfa 22 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 23. sayfa 23 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 24. sayfa 24 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 25. sayfa 25 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 26. sayfa 26 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 27. sayfa 27 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 28. sayfa 28 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 29. sayfa 29 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 30. sayfa 30 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 31. sayfa 31 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 32. sayfa 32 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 33. sayfa 33 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 34. sayfa 34 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 35. sayfa 35 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 36. sayfa 36 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 37. sayfa 37 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 38. sayfa 38 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 39. sayfa 39 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 40. sayfa 40 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 41. sayfa 41 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 42. sayfa 42 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 43. sayfa 43 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 44. sayfa 44 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 45. sayfa 45 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 46. sayfa 46 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 47. sayfa 47 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 48. sayfa 48 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 49. sayfa 49 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 50. sayfa 50 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 51. sayfa 51 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 52. sayfa 52 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 53. sayfa 53 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 54. sayfa 54 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 55. sayfa 55 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 56. sayfa 56 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 57. sayfa 57 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 58. sayfa 58 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 59. sayfa 59 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 60. sayfa 60 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 61. sayfa 61 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 62. sayfa 62 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 63. sayfa 63 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 64. sayfa 64 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 65. sayfa 65 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 66. sayfa 66 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 67. sayfa 67 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 68. sayfa 68 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 69. sayfa 69 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 70. sayfa 70 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 71. sayfa 71 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 72. sayfa 72 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 73. sayfa 73 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 74. sayfa 74 Breville Ekmek Yapma Makinası BBM600 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 75. sayfa 75

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.