Sorun Neden i ÇözümüElektrik fişi uygun şekilde Elektrik fişini uygun şekilde prize

tato Irna.mış veya takı Idıı oriz talurız veya priz armasını

Fonksiyon Gösterge Paneli anza tı .riüzeltiniz.

çalısenyor. - iyonizerin sigortası atmıştır. Sigıortayı debtiHn. İyoniz.erinizle

- Sigorta yuvası na dogru birlikte verilen yedek sigurtayı

takılirriarnıştır. kullarnn i3A ı.' 250Viuk sigorta).


Su giriş musluğu açılmasına rağmen
lyonizeri tişken çekiniz ve servis
Fonksiyon Gösterge Paneli .1
Elektronik donanım aman. hizmeti almak için satıcınızla
paneldeld göstergeler aktif
irti baka geçin.
olmuyor,


- pıl-1.51.çiin sıvısı nın hatalı veya

bubarlaşmıs olması.
pH testi-de &Ilkeli su nö.b- iphrit
iken esidik su test rengi sarı {012. - Alka 11 Ii 14 ve asidikkk dairna tı-sTesti 3 „ye 4 tk.,,:i seviyede „ yeni
Çeşme sorunun phlı6,5 olmosı erantılıdır. Bu nedenle, 2tıntlenı pH tiktön sms ile tekrarla:yı=
durumunda. bu durum normaldir. .asidik rengin arilarnı; Vonizerin
ııirettUi alkati suya ters crantilı

asidik su CI-etrniş olorıasıchır,


- Cihaz yüksek pH kademesinde

çalışırken çeşmeden gelen sudaki - Etekleyirriz - cihaz yaklaşık bir saat

tuz veya taplayn çiazanrnüş sonra tekrar işler duruma

madde (T054 milotanrrın gelecektir.

Çalışma esnasında aniden ciıazın yEkseirniş olması veya elektrik - lyanizeriniz elektrut ve
elektriğinin kesilmesi/kapanması akımı ndald ani değişiklik. devreleri ni dişi n kullanım ve

- Bu dunzrıda cihaz elektrallorıni yüksek elektrik akı mları nden

ve deyrelenni korumak için koruyucu bir güvenlik

kendisini otomatik olarak mekrelizrnasino sahi pki r.

kapatır.


Filtre tıkarnası. Filtreyi etkileyen

lru duruma; sudaki ani kalite - Filtreyi degigiHn,
ı_1~, tortu 'Alkan nda. veya
diger ki rikti£L Darçaııklarda ani - filtreyi temizleyin

artış neden olabilir.


Alkalli su akışı nı n az olması, Su vanalannın tam alarak açık

Su tesisalında düşük basınç. olduğundan emin olun. Evinizcleki su

basıncı oldukça düşük olabilir.


Su giriş borkurnıncla su aloşım
Hortumu kontrol eclinizve
ısıtlayan; ezitrne, Hortum
dizeltiniz.
dzılarnası veya benzer bir etken.


Asidi k su hortumundon zıkıı
Asidi k su k hartumundan su Hortu mu kontrol eclinizye
kısıtlayan; ezilkne, horbu rrı
akmıyor. düzeltiniz.
cip Lssması veya benzer bir etken.


Fillreyi çıkartemz ve "Filtre

Filtre korkusu yuvasından su Filtre kartuşu filtre tutucu bölüme Eıeffiştirrne" bölü-nı:inik-ki işlemi

sızıntısı var. J j'.' ıu verleştirilrnerrı İl . 31 rasına uygun olarak yeniden

takınız.

binaı kullanıma baj.1.1 olarak

-itlenin eskimesi veya kullanılan
:udaki ani kalite düslişü nedeniyle Filtrenizi değ-ı-şkirintz.

riltrenin tıkanrrıası.
ARA sudan tuhaf koku 2einesi.
Cholline seviyesi nin yükselrnesiyle Düşile alta]] pH seviyesi seçip ( 1

su kalitesinde ani değişiklik. 'faiz veya 2. lızıderne). Eker halen koku

nyLsnnda b.= b6llgelerin sularında varsa fatrenizi deg'iskirmeniz

./üksek chrol.ine seyiyesi olabilir. gerekebilir.


Atkah su baş lanita kokusuz fakat - ',Ika li su kirlenmiş su kaba veya - Şişe veya kabı bernbaleyin.

yaklaşık bir saat sonra koku şişeye doldurulmuş veya bunlara - Daha düşük &hali pH seçmeyi
geliyor. sonradan kir bulaşrnış olabilir. &neyi n. (1-4
- Filtre eskimiş olabilir, - Filtrenizi deKiştirin.

Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 22. sayfa 22 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 23. sayfa 23 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 24. sayfa 24 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 25. sayfa 25 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 26. sayfa 26 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 27. sayfa 27 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 28. sayfa 28 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 29. sayfa 29 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 30. sayfa 30 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 31. sayfa 31 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 32. sayfa 32 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 33. sayfa 33 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 34. sayfa 34 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 35. sayfa 35 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 36. sayfa 36 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 37. sayfa 37 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 38. sayfa 38 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 39. sayfa 39 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 40. sayfa 40 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 41. sayfa 41 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 42. sayfa 42 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 43. sayfa 43 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 44. sayfa 44 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 45. sayfa 45 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 46. sayfa 46 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 47. sayfa 47 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 48. sayfa 48 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 49. sayfa 49 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 50. sayfa 50 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 51. sayfa 51 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 52. sayfa 52 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 53. sayfa 53 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 54. sayfa 54 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 55. sayfa 55 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 56. sayfa 56 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 57. sayfa 57 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 58. sayfa 58 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 59. sayfa 59 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 60. sayfa 60 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 61. sayfa 61 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 62. sayfa 62 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 63. sayfa 63 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 64. sayfa 64 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 65. sayfa 65 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 66. sayfa 66 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 67. sayfa 67 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 68. sayfa 68 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 69. sayfa 69

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.