için insan vücuduna ya da cep telefonuna zarar verme ihtimali bulunmaktadır.
• Cep telefonunun ıslanmasını önleyiniz. Telefona giren su ya da diğer sıvılar aşırı
ısınma, sızıntı ya da bozulmaya yol açabilir.


1.3.3 Bataryalar için Önlemler
• Lütfen cep telefonunu ateşe koymayınız, yoksa yangına yol açabilir ya da batarya
patlayabilir.
• Parçaları takarken aşırı basınç uygulamayınız, yoksa sızıntı, aşırı ısınma, patlama
ve yangına neden olabilir.
• Lütfen tel ve iğne gibi metal nesnelerle bataryaya kısa devre yaptırmayınız ve aynı
zamanda bataryayı kolye gibi metal nesnelerle aynı yere koymayınız; yoksa sızıntı, aşırı
ısınma, patlama ve yangın oluşabilir.
• Lütfen batarya kutuplarını birleştirmeyiniz; yoksa sızıntı, aşırı ısınma, patlama ve
yangın ortaya çıkabilir.
• Eğer bataryadaki sıvı gözlere temas ederse, körlüğe yol açma tehlikesi olabilir.
Böylesi bir durumda, lütfen gözlerinizi ovalamayınız. Bunun yerine gözlerinizi temiz su ile
yıkayınız ve hemen doktora gidiniz.
• Bataryayı parçalara ayırmayınız ya da değiştirmeyiniz; yoksa bataryada sızıntı,
aşırı ısınma, patlama ve yangın oluşabilir.
• Lütfen bataryayı ateş ya da ısıtıcı cihazlar gibi yüksek sıcaklık içeren yerlere
koymayınız; yoksa bataryada sızıntı, aşırı ısınma, patlama ve yangın oluşabilir.
• Eğer bataryanın kullanımı, şarj edilmesi ve depolanmasında sıcaklık artışı, renkte
bozulma ve biçimsizlik gibi işlemlerde normal olmayan bir durum söz konusuysa,
bataryayı kullanmayı bırakınız ve yeni bir bataryayla değiştiriniz.
• Eğer bataryadaki sıvı cilde ve kıyafetlere temas ederse, cildi yakabilir. Lütfen
hemen temiz suyla yıkayınız ve gerek olursa hemen doktora gidiniz.
• Eğer batarya sızıntı yaparsa ya da bataryadan kötü koku gelirse, yangın ve
patlamayı önlemek için bataryayı açık alevlerden uzaklaştırınız.
• Bataryanın ıslanmasını engelleyiniz yoksa bataryada aşırı ısınma, duman ve
aşınma görülebilir.
• Lütfen bataryayı, araç yakınında güneş ışığı ya da yüksek sıcaklığa doğrudan
maruz bırakabilecek yerlere koymayınız ya da buralarda kullanmayınız, yoksa bataryada
sızıntı ve aşırı ısınma görülebilir ve bu da bataryanın performansını düşürür ve ömrünü
kısaltır.
• Lütfen ard arda 24 saatten fazla şarj etmeyiniz.


1.3.4 Şarj Cihazları için Önlemler
• Lütfen AC 220V uygulayınız. Cep telefonu ve şarj cihazında sızıntı, yangın ya da
zararlar oluşabilir.
• Şarj cihazına kısa devre yaptırmayınız; yoksa şarj cihazında elektrik çarpması,
duman ve zararlar oluşabilir.
• Lütfen bataryayı zarar görmüş güç kablosu ile çalıştırmayınız; yoksa yangına ve
elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Lütfen prizde biriken tozu zamanında temizleyiniz.
• Sıçrama ile şarj cihazında meydana gelebilecek olası aşırı ısınma, sızıntı ve
bozulmaları önlemek için lütfen su şişesini şarz cihazından uzak tutunuz.
• Eğer şarj cihazı suya veya diğer sıvılara temas ederse; aşırı ısınma, yangın,
elektrik çarpması ve şarj cihazındaki bozulmaları önlemek için lütfen güç kaynağını
prizden çıkarınız.
• Lütfen şarj cihazını parçalara ayırmayınız ya da değiştirmeyiniz; insan vücüduna
zarar verebilir, elektrik çarpması ve yangın çıkabilir ve şarz cihazında bozulmalar
meydana gelebilir.
• Lütfen şarj cihazını banyo gibi yüksek nem içeren yerlerde kullanmayınız; elektrik

Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 22. sayfa 22 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 23. sayfa 23 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 24. sayfa 24 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 25. sayfa 25 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 26. sayfa 26 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 27. sayfa 27 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 28. sayfa 28 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 29. sayfa 29 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 30. sayfa 30 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 31. sayfa 31 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 32. sayfa 32 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 33. sayfa 33 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 34. sayfa 34 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 35. sayfa 35 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 36. sayfa 36 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 37. sayfa 37 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 38. sayfa 38 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 39. sayfa 39 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 40. sayfa 40 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 41. sayfa 41 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 42. sayfa 42 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 43. sayfa 43 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 44. sayfa 44 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 45. sayfa 45 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 46. sayfa 46 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 47. sayfa 47 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 48. sayfa 48 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 49. sayfa 49 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 50. sayfa 50 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 51. sayfa 51 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 52. sayfa 52 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 53. sayfa 53 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 54. sayfa 54 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 55. sayfa 55 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 56. sayfa 56 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 57. sayfa 57 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 58. sayfa 58 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 59. sayfa 59 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 60. sayfa 60 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 61. sayfa 61 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 62. sayfa 62 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 63. sayfa 63 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 64. sayfa 64 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 65. sayfa 65 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 66. sayfa 66 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 67. sayfa 67 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 68. sayfa 68 Teleplus Gsm Cep Telefonu D40 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 69. sayfa 69

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.