IKAZ L A M B A L A R I
Ön fren balataları
aşınma uyarı lambası
Fren balataları aşındığında
yanar.
Balataları CITROEN ağına değiş-
tiriniz.
Hız sabitleyici
Bu gösterge, hız sabitleyici
aktif olduğunda yanar.
Ampullerden biri arızalı ol-
duğunda gösterge lamba-
sı yanar.
Ekran üzerindeki bir mesaj
bu ampul veya ampullerin yerini
belirtir, bunları kontrol ediniz.
Gerekliyse bunları değiştiriniz
veya CITROEN ağına danışınız.
Sağ sinyal göstergesi
Bakınız “Sinyalizasyon”
Sol sinyal göstergesi
Bakınız “Sinyalizasyon”
Park lambası ve far
lambası
Bakınız “Sinyalizasyon”
Uzun farlar
Bakınız “Sinyalizasyon”
Ön sis farları
Bakınız “Sinyalizasyon”
Arka sis lambası
Bakınız “Sinyalizasyon”
Buzlanma gösterge
lambası
Ölçülen
dış
sıcaklık
3°C’den düşük veya 3°C’ye
eşitse yolda buzlanma riskine
karşı sürücüyü Confort ekranında
aşağıdaki bilgileri sergileyerek
uyarır :
- İlgili ikon ile “Buzlanma tehlikesi”

uyarı mesajı (“kar tanesi”
simgesi).
- Sıcaklık göstergesi yanıp söner,

- bu durum aynı zamanda sesli bir

sinyalle belirtilir.
Arıza sinyalleri
Aracın çalışma bozukluğu duru-
munda, ekranda aşağıdakiler be-
lirir:
- ikaz ile ilgili gösterge lambası

- tanımlayan mesaj

- “servise gidin” sembolü (İngiliz

anahtarı) veya sürücünün yap-
ması gereken işlemleri belirten
mesajlar.
Arıza önceliklerine göre görüntü-
lenir:
- önemli arıza: sürekli mesaj

devri, önceki tüm mesajları
keser ve çalışma bozukluğunun
nedeni çözülmedikçe her kontak
açıldığında ekranda belirir.
- önemli veya daha az önemli

arıza: 20 saniyelik mesaj devri,
çalışma bozukluğu nedeni
ortadan kaldırılana kadar kontak
her açıldığında yeniden belirir.
- motor çalışırken teşhis edilen

anormallikler: “Yetersiz alternatör
yük gösterge lambası”, “Yetersiz
yağ basınç gösterge lambası”
ve “Egzoz Sistemi anormalliği”
sinyalleridir.
I
GEREKLİ BİLGİLER
10

Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 22. sayfa 22 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 23. sayfa 23 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 24. sayfa 24 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 25. sayfa 25 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 26. sayfa 26 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 27. sayfa 27 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 28. sayfa 28 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 29. sayfa 29 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 30. sayfa 30 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 31. sayfa 31 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 32. sayfa 32 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 33. sayfa 33 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 34. sayfa 34 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 35. sayfa 35 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 36. sayfa 36 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 37. sayfa 37 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 38. sayfa 38 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 39. sayfa 39 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 40. sayfa 40 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 41. sayfa 41 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 42. sayfa 42 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 43. sayfa 43 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 44. sayfa 44 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 45. sayfa 45 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 46. sayfa 46 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 47. sayfa 47 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 48. sayfa 48 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 49. sayfa 49 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 50. sayfa 50 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 51. sayfa 51 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 52. sayfa 52 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 53. sayfa 53 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 54. sayfa 54 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 55. sayfa 55 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 56. sayfa 56 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 57. sayfa 57 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 58. sayfa 58 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 59. sayfa 59 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 60. sayfa 60 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 61. sayfa 61 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 62. sayfa 62 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 63. sayfa 63 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 64. sayfa 64 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 65. sayfa 65 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 66. sayfa 66 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 67. sayfa 67 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 68. sayfa 68 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 69. sayfa 69 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 70. sayfa 70 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 71. sayfa 71 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 72. sayfa 72 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 73. sayfa 73 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 74. sayfa 74 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 75. sayfa 75 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 76. sayfa 76 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 77. sayfa 77 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 78. sayfa 78 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 79. sayfa 79 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 80. sayfa 80 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 81. sayfa 81 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 82. sayfa 82 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 83. sayfa 83 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 84. sayfa 84 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 85. sayfa 85 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 86. sayfa 86 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 87. sayfa 87 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 88. sayfa 88 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 89. sayfa 89 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 90. sayfa 90 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 91. sayfa 91 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 92. sayfa 92 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 93. sayfa 93 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 94. sayfa 94 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 95. sayfa 95 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 96. sayfa 96 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 97. sayfa 97 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 98. sayfa 98 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 99. sayfa 99 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 100. sayfa 100 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 101. sayfa 101 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 102. sayfa 102 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 103. sayfa 103 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 104. sayfa 104 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 105. sayfa 105 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 106. sayfa 106 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 107. sayfa 107 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 108. sayfa 108 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 109. sayfa 109 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 110. sayfa 110 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 111. sayfa 111 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 112. sayfa 112 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 113. sayfa 113 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 114. sayfa 114 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 115. sayfa 115 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 116. sayfa 116 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 117. sayfa 117 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 118. sayfa 118 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 119. sayfa 119 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 120. sayfa 120 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 121. sayfa 121 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 122. sayfa 122 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 123. sayfa 123 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 124. sayfa 124 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 125. sayfa 125 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 126. sayfa 126 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 127. sayfa 127 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 128. sayfa 128 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 129. sayfa 129 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 130. sayfa 130 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 131. sayfa 131 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 132. sayfa 132 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 133. sayfa 133 Citroen Hafif Ticari Araç JUMPER kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 134. sayfa 134

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.