DOMIproject F 241.3 Açma ve kapatma


Ateşleme

• Kombi üzerindeki gaz valfını açınız.
• Cihazın elektrik beslemesini açınız.
• Isıtma ve sıcak su düğmesini istemiş olduğunuz sıcaklık değeri üzerine getiriniz.
• Sıcak su çekildiği zaman veya ortam termostatı ısıtma komutu aldığı zaman, kombi otomatik olarak çalışmaya hazır
duruma gelmiş olur.

AQBrülörler yanmaz ise ve bloke lambası ( ) yanarsa, RESET düğmesine basınız. Bir sonraki 30 saniye içeri-
~ sinde kontrolör ateşleme devrini tekrar edecektir. Eğer üçüncü demeden sonra da brülörler yanmaz ise, bkz.
sez. 3.4.

Kombi çalışmakta iken eğer bir elektrik gücü arızası (elektrik kesintisi) oluşur ise, kombinin brülörleri sönecektir
ve elektrik geri geldiği zaman otomatik olarak tekrar ateşlenecektir.


Kapatma

Düğmeleri minimum değere getiriniz. (kısım 1 ve 2
şek. 2). 2
Kombi kapatıldığı zaman, elektronik kartta halen elek-
trik akımı bulunmaktadır.

Sıcak su ve ısıtma işlemleri devre dışı bırakılır, bütün 7
ledler söner; fakat anti-friz fonksiyonu aktif durumda
kalır.

şek. 2 - Kombi kapalı
QCihaza gelen elektrik ve/veya gaz beslemesi kesilir ise anti-friz sistemi çalışmayacaktır. Kış mevsiminde uzun-
~ ca süre boyunca kombinin kapalı kalması durumunda donmadan korumak için, kombideki tüm suyun (sıcak
su ve sistem suyunu) tahliye edilmesi önerilmektedir; veya sadece sıcak suyu tahliye ediniz ve ısıtma sistemi-
ne sez. 2.3'de belirtildiği gibi uygun bir antifriz ekleyiniz.1.4 Ayarlamalar


Yaz/Kış Ayarı Değişikliği

"1" ve "2" numaralı düğmelerin konumlarına bağlı olarak, kombi ünitesini kapatmak, yaz ve kış işletim modları arasında
değişiklik yapmak ve sıcak musluk suyunu kapatmak mümkündür.z z
ı ışek. 3 - YAZ modunda çalışma (sadece sıcak su) şek. 5 - Sıcak su üretimi kapalı (sadece ısıtma)


z
ı


şek. 4 - KIŞ modunda çalışma (Isıtma + sıcak su)
74 TR

Ferroli Kombi FERROLİ DOMIPROJECT F24 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Ferroli Kombi FERROLİ DOMIPROJECT F24 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Ferroli Kombi FERROLİ DOMIPROJECT F24 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Ferroli Kombi FERROLİ DOMIPROJECT F24 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Ferroli Kombi FERROLİ DOMIPROJECT F24 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Ferroli Kombi FERROLİ DOMIPROJECT F24 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Ferroli Kombi FERROLİ DOMIPROJECT F24 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Ferroli Kombi FERROLİ DOMIPROJECT F24 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Ferroli Kombi FERROLİ DOMIPROJECT F24 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Ferroli Kombi FERROLİ DOMIPROJECT F24 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Ferroli Kombi FERROLİ DOMIPROJECT F24 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Ferroli Kombi FERROLİ DOMIPROJECT F24 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Ferroli Kombi FERROLİ DOMIPROJECT F24 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Ferroli Kombi FERROLİ DOMIPROJECT F24 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Ferroli Kombi FERROLİ DOMIPROJECT F24 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Ferroli Kombi FERROLİ DOMIPROJECT F24 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Ferroli Kombi FERROLİ DOMIPROJECT F24 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Ferroli Kombi FERROLİ DOMIPROJECT F24 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Ferroli Kombi FERROLİ DOMIPROJECT F24 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Ferroli Kombi FERROLİ DOMIPROJECT F24 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Ferroli Kombi FERROLİ DOMIPROJECT F24 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21 Ferroli Kombi FERROLİ DOMIPROJECT F24 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 22. sayfa 22 Ferroli Kombi FERROLİ DOMIPROJECT F24 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 23. sayfa 23 Ferroli Kombi FERROLİ DOMIPROJECT F24 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 24. sayfa 24 Ferroli Kombi FERROLİ DOMIPROJECT F24 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 25. sayfa 25 Ferroli Kombi FERROLİ DOMIPROJECT F24 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 26. sayfa 26

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.