CASIO Bilimsel Hesap Makinesi Kullanma Kılavuzu

5+5
6+6
Çoklu-ifade: 4+4:5+5:6+6
▲ ve ▼ tuşlarını kullanarak 4+4 ifadesini görüntüleyiniz.
SHIFT ▲ (COPY) tuşlarına basınız.


• Ayrıca ekrandaki ifadeleri düzenleyebilir ve diğer çoklu-ifade işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Çoklu
ifadeleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için, ayrı bir kullanma kılavuzunda bulunan "Çoklu ifade"
bölümüne bakınız.
• Sadece tekrar görüntüleme hafızasında, halihazırda görüntülenen ifadeden son görüntülenen ifadeye
kadar olan ifadeler kopyalanır. Görüntülenen ifadeden önceki herhangi bir ifade kopyalanmaz.

• CALC(hesap makinesi)Hafızası COMP CMPLX
• CALC hafızası, farklı değerler kullanarak, gerçekleştirmek istediğiniz matematiksel bir ifadeyi geçici
olarak yüklemenizi sağlar. Bir ifadeyi bir kere yüklediğiniz zaman, onu tekrar görüntüleyebilir, değişkenleri
için değerler girebilir ve bir sonucu çabuk ve kolayca hesaplayabilirsiniz.
• En fazla 79 basamaklı bir matematik ifadesini yükleyebilirsiniz. CALC hafızası sadece COMP ve CMPLX
işlevinde kullanılabilir.
• Değişken girdi ekranı halihazırda değişkenlere ayrılan değerleri gösterir.
• Örnek :Y=X2+3X-12 ifadesinde X=7 (sonuç:58) ve X=8 (sonuç:76) için sonucu hesaplayınız.
(fonksiyonu girin.)
ALPHA Y ALPHA = X X2 + 3 ALPHA X - 12
(İfadeyi yükleyin.) CALC
(X işareti için 7’yi girin.) 7 =
(Y işareti için 8’i girin.) CALC 8 =
• Başka bir işleme başladığınız zaman, işlev değiştirdiğiniz zaman yada hesap makinesini kapattığınız
zaman yüklediğiniz ifade silinir.

SOLVE(ÇÖZME) FONKSİYONU
SOLVE (ÇÖZME) fonksiyonu, herhangi bir ifadeyi, basitleştirmeden yada çevirmeye ihtiyaç duymadan,
istediğiniz bir değişken değerini kullanarak çözmenizi sağlar.
• Örnek: A ilk hızıyla yukarı doğru atıldığında B yüksekliğine ulaşan bir nesnenin aldığı zaman C olsun.

B=14 metrelik bir yükseklik ve C=2 saniye için ilk hız A’yı hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanınız. Yer
çekimi D=9.8m/s2
(Sonuç: A=16.8)
B=AC- 1/2DC2

ALPHA B ALPHA = ALPHA A X ALPHA C -
( 1 ÷ 2 ) X ALPHA D X ALPHA C X 2
SHIFT SOLVE

(B?) 14 =
(A?) ▼
(C?) 2 =
(D?) 9 . 8 =
▲ ▲
(A?) SHIFT SOLVE


• SOLVE fonksiyonu Newtonun metoduna dayanan yaklaşık değerleri bulur ki buda hatanın
olabileceği anlamına gelir. Kesin ifadeler yada ilk değerler sonucun yaklaşık değerleri olmadan
yanlış hesaplanabilir.
• Eğer bir ifade eşittir işareti içermiyorsa, SOLVE fonksiyonu ifadenin sıfıra eşit olduğundaki
çözümünü bulur.

Bilimsel Fonksiyon Hesaplamaları COMP

Temel aritmetik hesaplamalar yapmak istediğiniz zaman COMP
işlevine girmek için MODE tuşunu kullanınız.


5

Casio Hesap Makinesi FX-991MS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Casio Hesap Makinesi FX-991MS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Casio Hesap Makinesi FX-991MS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Casio Hesap Makinesi FX-991MS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Casio Hesap Makinesi FX-991MS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Casio Hesap Makinesi FX-991MS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Casio Hesap Makinesi FX-991MS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Casio Hesap Makinesi FX-991MS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Casio Hesap Makinesi FX-991MS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Casio Hesap Makinesi FX-991MS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Casio Hesap Makinesi FX-991MS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Casio Hesap Makinesi FX-991MS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Casio Hesap Makinesi FX-991MS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Casio Hesap Makinesi FX-991MS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Casio Hesap Makinesi FX-991MS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Casio Hesap Makinesi FX-991MS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Casio Hesap Makinesi FX-991MS kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.