SıAl.nR AYAR'. ELEKTRIK SEllwl ALAR I


1 INIOİN{)ç.INZE KONTROL PANO ELEKTFtig .5g IviA431
Mfr4Kaıparna
~IN 54111,W

R T•rmik
9
• Uygun gdrüLen ügt basıncı 'durdurma bagıneınd mancenelre üzerinde
ckuyi_ıneaya kadar durdurma basıncı ayar vidasını [PI,E+I veya 1-)•Orıde cevirin.
• Sinem bagınc saLterin iı ayarLand ıg ı üst bagınca ULa$11rıda basınc aelterinin Ll Arıza Larrıba84
rrıErıdah agEplı düşecek ıre siateminize giden elek trık bağLantraını kfflecektir.
• CALıstrrna bagıncrıı ayarlamak ikin ias yrıe rnancenetreden stern rı 12e uygun L2 çalışma Laırnhan
fark basıncrıı okuyuncaya kadar bekleyin.
• Fark basıncın' rnancrnelreden oku duilunu z anda sek liclak ı çaLısl rrna basrleı nalEır Kb9ritıı
ayar ıdasını ILPI,141 veya I-) ybnde 919terninız caLısıneaya kadar cevirin. 2
• Sisteminizin durdurma baaıncrıa ulaatığında clurclulunu eaLıstırma basıneına
uLastığında ise caLıstığını mutlaka kontrol edin.
• Bu 'alemi isted i9 iniz çal ıgtırma ve durdurma basıncın' man d-net-eden
°kuyu' caya kadar tekrarLayın.

Bam lıcsaLıtlı-r1 klanwrısirdlılıtıkUgc hubutıellufiıımılmı katilin hallaritılarını
yapalım", 'mutlaka aLaktrelt ılaurfirsırelkı4lıllt.

• Durdurma basıne ayar "P' vıclE6ını I-1 ytıncle cok fazla eauırmek, ca taL yayın
yerinden cıkrnasına sebep dur.
• Durdurma basıncı er ttr idkea çalıstrrna basrıe deer ı artar.
• Sistemin iz i kurdukıan sonra plastik dıg kapaını 2 adel ıdıcla le vidalayın ız.

'IMA' Ivb ~JIM 45" fr 0011"Ft.

17

Komm Hidrofor 3 SD 80/8 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Komm Hidrofor 3 SD 80/8 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Komm Hidrofor 3 SD 80/8 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Komm Hidrofor 3 SD 80/8 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Komm Hidrofor 3 SD 80/8 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Komm Hidrofor 3 SD 80/8 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Komm Hidrofor 3 SD 80/8 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Komm Hidrofor 3 SD 80/8 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Komm Hidrofor 3 SD 80/8 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Komm Hidrofor 3 SD 80/8 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Komm Hidrofor 3 SD 80/8 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Komm Hidrofor 3 SD 80/8 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Komm Hidrofor 3 SD 80/8 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Komm Hidrofor 3 SD 80/8 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Komm Hidrofor 3 SD 80/8 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Komm Hidrofor 3 SD 80/8 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Komm Hidrofor 3 SD 80/8 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Komm Hidrofor 3 SD 80/8 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Komm Hidrofor 3 SD 80/8 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Komm Hidrofor 3 SD 80/8 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Komm Hidrofor 3 SD 80/8 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.