11
● Isıtma için sıcaklık ayarları aralığı minimum 30°C ile maksimum 80°C ara-
sında, veya düşük sıcaklıkta çalıştırma durumunda minimum 25°C ile maksi-
mum 40°C arasındadır.
Kullanım Suyu Sıcaklık Kontrolü
Kullanım sıcak suyu sıcaklığı 3 no’lu düğme ile ayarlanır (bkz “Kumanda Pa-
neli”)
● Düğmeyi saat yönünün tersine döndürmek sıcaklığı azaltır.
● Düğmeyi saat yönünde döndürmek sıcaklığı artırır.
● Kullanım suyu için sıcaklık ayarları aralığı minimum 35°C ile maksimum 60°C
arasındadır.
Sistem Suyunun Tamamlanması
Isıtma devresindeki su basıncı kombinin tüm çalışma süresi boyunca kontrol
edilmelidir.
Kombide yetersiz su varsa, H2O kodu ekranda yanıp sönecektir (bkz şekil 2).
Sistemi istenilen basınca getirmek için, harici doldurma vanasını (R) açın (şekil
2), sistem basıncının 1 bara eriştiğini ve H2O kodunun söndüğünü görmek için
M basınç göstergesini (şekil 2) kullanın.
İşlem tamamlandıktan sonra, doldurma vanasını kapatın.
1.9 Hata Kodları
Bu paragraf kombinin ekranında (8) (bkz “Kumanda paneli”) görüntülenebilecek
hata kodları listesini, ilgili göstergeler ve kombiyi sıfırlamak üzere kullanıcının
yapabileceği işlemleri içermektedir.
Aşağıdakileri yaptıktan sonra problem tekrar oluşursa, Alarko Carrier
servisini çağırın.
E01 Alev Yok
E01 no’lu kod sürekli yanıyor.
● Kombideki gaz vanasının ve gaz saatinin açık olduğundan ve şehir şebeke-
sinden gaz geldiğinden (veya LPG / propan kullanımında depoda gaz oldu-
ğundan) emin olun.
● Kumanda panelindeki 1 no’lu düğmeyi (bkz “Kumanda paneli”) kullanarak
cihazı kapatın sonra tekrar açın.
● Ekrandan hata kodu silindiğinde, kombi tekrar çalışacaktır.
Problem devam ederse, Alarko Carrier Servisini arayın.

E02 Limit Termostat Arızası
Ekranda E02 no’lu kod sürekli yanıyor. Alarko Carrier Servisini arayın.

Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 22. sayfa 22 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 23. sayfa 23 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 24. sayfa 24 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 25. sayfa 25 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 26. sayfa 26 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 27. sayfa 27 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 28. sayfa 28 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 29. sayfa 29 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 30. sayfa 30 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 31. sayfa 31 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 32. sayfa 32 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 33. sayfa 33 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 34. sayfa 34 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 35. sayfa 35 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 36. sayfa 36 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 37. sayfa 37 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 38. sayfa 38 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 39. sayfa 39 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 40. sayfa 40 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 41. sayfa 41 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 42. sayfa 42 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 43. sayfa 43 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 44. sayfa 44 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 45. sayfa 45 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 46. sayfa 46 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 47. sayfa 47 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 48. sayfa 48 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 49. sayfa 49 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 50. sayfa 50 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 51. sayfa 51 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 52. sayfa 52 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 53. sayfa 53 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 54. sayfa 54 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 55. sayfa 55 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 56. sayfa 56 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 57. sayfa 57 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 58. sayfa 58 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 59. sayfa 59 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 60. sayfa 60 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 61. sayfa 61 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 62. sayfa 62 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 63. sayfa 63 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 64. sayfa 64 Alarko Kombi SERENA kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 65. sayfa 65

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.