C) Bilgisayarın baðlanması:

ÖZET PROGRAMLAMA KODLARI
Bilgisayar santrala baðladıðı zaman gelen bilgilerin ekranda görünüp

Kısaltmalar: aaa,bbb (abone) HH: harici hat numarası
depolanması için bu maksatla geliþtirilmiþ ET2000 programının 80 aaa 0-9
Abone yetkileri
81 aaa 0-2
bilgisayara yüklenmesi gerekir. (Bunun için bilgisayar raporlama Araya girme yetkisi
81 aaa 3-4 Görüþmeleri yazılır abone
programına bakınız.) 81 aaa 9
Operatör yetkisi taþıma
82 aaa 0-1 Konferans yetkisi
82 aaa 2-3 Çevir sesi olmayan abone

82 aaa 4-5 Özel röleyi kullanabilir abone
OTEL NUMARALAMA PLANI 82 aaa 6-7 Diafon abonesi

82 aaa 8 Görüntülü telefon
83 aaa 0-1 Gece arama yetkisi

Abone Abone Abone Abone Abone Abone Abone Abone 83 aaa 2-3 *,# kullanabilir abone
No Otel No No Otel No No Otel No No Otel No 83 aaa 4-5 Çatalaltı süresi

846 HH 0-1 Harici hatları servis dıþı bırakma
100 0 142 142 100 142 846 HH 2-9
Harici hat yönleri (LCR)
101 101 143 143 101 143 85 aaa 10-28 Harici hat gruplarına çıkma yetkisi
102 102 144 144 102 144 85 aaa 29-39 Harici numaraların kısıtlanması
85100 78-79 Harici çaðrının birçok aboneyi çaldırması
103 103 145 145 103 145 85100 80-81
Harici hatta dönerek veya baþtan çıkma
104 104 146 146 104 146 85100 82-84 Harici hatların otomatik testi ve kapatılması

105 105 147 147 105 147 86 0x aaabbb...* Abone dahili, harici pbx grubu yapma (x:1-4)
861x aaabbb...* Abone þef sekreter grubu (x:1-4)
106 106 148 148 106 148 862x aaabbb...*
Abone harici pbx grubu yapma (x: 1-4)
107 107 149 149 107 149 87 gg mm yy Santral tarih bilgisi

88 ss dd Santral saat bilgisi
108 108 150 150 108 150
88(3-6) xxx Sanal kontör süresi (xxx:sn)
109 109 151 151 109 151 890-899 Yazıcı ile ilgili programlar
110 110 152 152 110 152 8871-8877 PBX zil çalma süresi 4 sn katlarıdır.

911-912 Harici beni takip et devreye verme ve iptali
111 111 153 153 111 153
916-917 2. Hat çaðrıların faksa gitmesi
112 112 154 154 112 154 92 HH aaa
Harici çaðrının bir aboneye yönlendirilmesi
113 113 155 155 113 155 93 HH 0-1 Harici hat DTMF/DP

114 114 156 156 114 156 93 HH 2-3 Harici hat DISA deðil, DISA

93 HH 4-5 Sanal kontör özellikli harici hat
115 115 157 157 115 157 93 HH 6-8 Harici hatların GSM aramalara kısıtlanması

116 116 158 158 116 158 93 HH 9 Harici hat birçok aboneyi çaldırır aktiv/iptal

117 117 159 159 117 159 94 gHH...* Harici hatların gruplandırılması

952 Elektronik reset
118 118 160 160 118 160 953
Dahili harici zil çalma þekli deðiþir

119 119 161 161 119 161 954 Beni izle yapmıþ aboneler silinir

120 120 162 162 120 162 955 Þifre girmiþ aboneler silinir

956 Bir üst santralı flash ile bekletmeye alma
121 121 163 163 121 163 957-958 Özel röle çekme zaman

122 122 164 164 122 164 959 Komple sıfırlama (hafızaya girilmiþ no bozulmuþ)

123 123 165 165 123 165 96 0-1 Genel gece servisi
962-3 Bekletmede müzik
124 124 166 166 124 166 964-5 Seri yazıcı (PC) veya mini yazıcı kullanılır.

125 125 167 167 125 167 966-7 * ve # tuþu görevlerini deðiþtirme

126 126 168 168 126 168 968-9 Harici eriþim kodu 0-9 deðiþtirme

97 aaabbb...* Genel gece servisi aboneleri
127 127 169 169 127 169 974 HH aaa bbb..* Gelen harici çaðrı birçok abone çaldırır.

128 128 170 170 128 170 98 xxxxxx Kontör ücreti

129 129 171 171 129 171 99 aaa 0-3 Konuþma süresi

99 aaa 4-5 Gelen arama konuþma süresi yetkisi
130 130 172 172 130 172 9515-6 Tek tuþla çaðrı toplama

131 131 173 173 131 173 8631 aaa bbb t Dahili acil hat

132 132 174 174 132 174 Sesli Yanıt Programları:

918-919 Sesli yanıt devreye verme çıkarma
133 133 175 175 133 175 93 HH 2-3 Sesli yanıtla cevaplanan harici hat


134 134 176 176 134 176 85 100 01-07 Mesaj kaydetme

135 135 177 177 135 177 85 100 41-47 Kaydedilen mesajları dinleme
85 100 72-73 Robot operatör gece servisinde devre dıþı
136 136 178 178 136 178 85 100 74-75 Tek tuþla aboneleri arama


137 137 179 179 137 179 85 100 5x Robot operatör devre dıþı

138 138 138 85 100 6x Robot operatör devrede
85 100 70-71 Robot operatör gece servisinde 7. mesajı okur
139 139 139 917 Robot operatör 7. mesajı okur ve hattı çözer


140 140 140 85 aaa 9 t Tek tuþla aranacak abone (t tek tuþ no)

LCR/UMTH Programları
141 141 141
9502-3 LCR kullanılır.

9511y0-1 Yön ulaþım numarası aktif

9512y*0-1 Yön PIN numarası aktif

9513 Baþlangıç LCR tablosu kullanılır.

9513xx y zzzz* Yeni yön tanımlama

9514 Yön tablosunu yazıcıya dök

9517-18 Aranan numara sonuna # ilave et

846 HH yyy..* Harici hattın kullandıðı yönler


85 86

Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 22. sayfa 22 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 23. sayfa 23 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 24. sayfa 24 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 25. sayfa 25 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 26. sayfa 26 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 27. sayfa 27 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 28. sayfa 28 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 29. sayfa 29 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 30. sayfa 30 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 31. sayfa 31 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 32. sayfa 32 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 33. sayfa 33 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 34. sayfa 34 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 35. sayfa 35 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 36. sayfa 36 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 37. sayfa 37 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 38. sayfa 38 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 39. sayfa 39 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 40. sayfa 40 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 41. sayfa 41 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 42. sayfa 42 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 43. sayfa 43 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 44. sayfa 44 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 45. sayfa 45 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 46. sayfa 46 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 47. sayfa 47 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 48. sayfa 48 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 49. sayfa 49 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 50. sayfa 50 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 51. sayfa 51 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 52. sayfa 52 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 53. sayfa 53 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 54. sayfa 54 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 55. sayfa 55 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 56. sayfa 56 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 57. sayfa 57 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 58. sayfa 58 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 59. sayfa 59 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 60. sayfa 60 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 61. sayfa 61 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 62. sayfa 62 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 63. sayfa 63 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 64. sayfa 64 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 65. sayfa 65 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 66. sayfa 66 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 67. sayfa 67 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 68. sayfa 68 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 69. sayfa 69 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 70. sayfa 70 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 71. sayfa 71 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 72. sayfa 72 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 73. sayfa 73 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 74. sayfa 74 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 75. sayfa 75 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 76. sayfa 76 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 77. sayfa 77 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 78. sayfa 78 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 79. sayfa 79 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 80. sayfa 80 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 81. sayfa 81 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 82. sayfa 82 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 83. sayfa 83 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 84. sayfa 84 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 85. sayfa 85 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 86. sayfa 86 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 87. sayfa 87 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 88. sayfa 88 Multitek Telefon Santralı STAR1 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 89. sayfa 89

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.