5-].41teşi Kesmek, Basıncı Bırakmak ve Kapagı mak;
Pişirme süresi tarnarniandı.gında ateşi keserek bir müddet düdüklü tencereyi
kendi halinde bırakınız ve terıcere içindeki basıncın azalmasını bekbeyiniz.
Açılına-dnierne. vatfi eski konumuna geLdiğirıde kapağı acınız. Açma işlemi
baştan haşa yapılan kapama işleminin tcrsidir.
Net: Yu [af, lapa ve cerba türü yemeklerde kapaiı açmadan tencereyi içerdeki
buhar' yok etrn ek ıçin saliayı rılız.

Sapı soar ,ın5~
acrrınk için çrı..k■rıir —

Meg koıxı

p6-] Tencereyi Saguirna Şekilleri:
- Pişirme sırasında veya pişirme süresi
dolmadan veya üzerinde kapak açılmak
istendiğinde tencereyi boş bir alana bırakıp
üzerine soğuk su tutu nuz. Ekuişlemi açılma
drıleme ....anası dü?üne. kadar devam
tiri ni z_
Not: 1. Soğutma sırasında suyu aşırı
püskürtmeyiniz.
2. Ten e e-reyi kesinlikle su dolu kabın içine
k oymayın.


7.] Normal Soğutma işlemi Basaırnakları:
- Düdüklü tenderG.nizi .9tG..şten aldıktan sonra kG.nr_li halinde soğurnaya
bırakınız_ Acılrrıa-iJnIernG-anası Normal ballinG- cldndıliğlincle kapağı açınız.
Te.nceren izi kullanmadan d ne G- be.r zaman açılma-önleme vanasının serbest
sekilde hare.ketini sağlaelığınelan emin olunuz.
Tefice.re herhangi bir parçasını değiştirmek için Lütfen lokal sat ıcınızla
temasa ge ciniz.


TEHL_İKELİ DURUMLARDA YAPILMASI GEREKENLER

- PisirrrıG- sirasinda anormal bir durumla karşılasıldı.gında, ateşi kesin ve
tencereyi boş bir alana koyunuz ve scığurnasını bekeyiniz_ Problemi aşağıda
belirtilen olasa nedenlere kdntrot .@ d İ niz.

Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.