- Güvenli bir şekilde kullanımı sağlamak amacı ile tencere, üç dereceli
basınç bırakma mekanizması ile donalılmişlır.
- Açılma-Önleme Vanası: Kapak kısmı açılma önleme rolü oynar, ayrıca
basınç sınırlama vallinin düzenli çailıgrnadı§ı zamanlarda tencere bunarının
güvenlik basıncı üzerine süzülmesini sağlar.
- Basınç Sınirlandirrna Vanasi: Düdüklü lencere içindeki basinç. olması
gerekenin üzerinde olduğunda ekstra buhar buradan süzülür.

1 ham rıç ada rrıa ~I: TC rıc ere Içi j- Ai.;111111 0111+1111H 11{7111.11; 311Sr'E•11111012111
4}1rAlel npprrrıci cle.Del derin [ah]ne Orh:prı cin kulandrrı dr!, ol du*ıgıcla. çok Pa rılts.5 rık,
~ıç sa-rinrit:ı m•CI redit:ır•Alli vı 011,Clı çık-, vıırKı Rarlıı lkılliXı drgCırı■I I71R çı-rn Çorıla • I. .•..9-mı
ç Un In Fel* rKkral ı:ı m ı:ı rxılıım
151-den-.5 %anlık ç a 1:1-, au.oriado •kı Scı
tkrıal almak gElycni louılarrr

5-) TEKNIK ÖZELLIKLER
1-I Geri ve dişi.' tıandı ile kapagı kapama; Prensip olarak gen vc disli banck
aynı zamanda hareket eder ve iki tarafta bulunan tokaları birlikte
duruma getınr_ Bundan kaynaktı bir tarafın kilitli elrnası diğer tarafı da aynı
konuma getirir. Bu durum tokabrın iki tarafta da pisirmc gövdesi ile
kenettonmesini W.ar_ Bcytccc kapak güvenli ve sabit kalır.
2-11Tencere iki katlı dip duvarı evusturma basıncı ilc imal. eckimistir. Bu
basınç tencereyi sağlam wc güvenli ' dar.
Iki katlı tcnccrc dibi duvarı benzeri ürünlcrdcn daha büyüktür we bu
duvar tcnccrcnin ısıyı doho ç.atıııık.yultrrıasını sJ9111.ar_
Kullanılan ısı kaynaktan ". :751, rrı4ı
I I nın.
6-) KULLANIM ŞEKLİ
- ilk kullanildiğında bulaşık temizleme malzemesi ile ierrılzPleyiıniz,
1-) Lliıtfen buhar serbest bırakma hattının 'Likat' °Lima dı§ına emin ol.unuı.
Kullanmadan dnce her zaman lülfeın güvenlik yana haltın ın ve buhar birakma
hattının tikalı clrnadı§indan emin olunuz. Eğer ilkeli iseler bunları bir 1.1ğ
veya i§ne ile

Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.