9-1 içindeki basıncı ile birlikte tencereyi hareket eltirirken lütfen yalay

olarak 1d tunuz ve bırakılacak yere yavaşça bırakınız. urünlin bu ortamda

diğer şekillerde [aşınması ve sert bir

sekilde bırakılması sakıncalıdır,

111:1-1 Tencere kapağını içinde halen basınç

varken açrnayınız, Eğer kapak tam

anlamıyla kapanmadıysa pişirme isleırnine

başla mayinız. -- 3os t nr55rıalese
11-) Tuz, alkalin, şeker, sirke, maruz bnkrna ırtilz
buharlaşmış su gibi maddelerin uzun süre

tence re içerisinde kalrnarna5ına dikkat12-) Düıdıjklü tencerenin ısı de

kurutulması kullanıma aykırıdır.

13-) Düdüklü tencere içine konulması gerekli olan yiyecek maddelerinin

tence re hacmine oranı asaidaki gibidir:

Et ve sebze gibi yiyecek maddeleri içinV31.i.rıı allında olmalıdır.

Pirinç ve fasulye gibi yiyecek maddeleri için liTün altında olmalıdır..
kııı.ri3nr ı rr y•;11~ «I ~bilin
W..tiııı:Iııı ",10 I wn ı rin IF-rrnaymı F kşr. !:n4r.i,«;"14-1 1-1.ernangi bir rnalzgrne ile baskı sınırlamig kapatıllnası kuLLanıma

aykırıdır_
4-) GÜVENLI KULLANIMMılısterilerin i.ırünıiı rahat ve güvenli bir sekilde k ullanma[arını saıgla ma k

amacı ile, düdüklü tencere çekim güvenlik mekanizması ile denatılmıstır.

- Tencene çerçeve dislilerinl tam olarak yukarı çeviriniz..Sabitlerne koka ları

bütünolı de paslanmaz çelikten mamuldiır..

- Tencere, kapakların tam anlamıyla güvenli bir sekilde açılıp kapanmasını

sagayan mekanizma ile d cınakılmıstır..

Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.