3-) KULLANIM. SIRASIND.4 DIKKAT EDILMESI GER.EKEIl 1101,CT.ALAR

-Kullanmadan önce, lütfen kullanım kıllavuzunu tam olarak okuyunıuz ve
2 nlayınız_
-Kullanım kılavuzundaki talirnatlara aynen ulyunuz.
-Tencereber kullanım kıllavuzundaki talirna aara uygun olarak
kullanıllnaellında, ortaya çıka Ca k kazalardan k ullanıcı sorumludur.

1-1 Ev tipi düdüklü tencere olan bu ürün farklı amaçlar için kullanılamaz.
Ürünün nasıl kullanıldığını bilmeyen kisilere ürünü kullanrnaması brıerilir_
Kullanma anında lütfen çocuklardan uzak tutunuı_
2-1 Belirlenmiş basınç altında, tencere içindeki
sıvının kayrkama noktası 12C C 'nin altındadır.
Sıvının kaynama aninda veya dızellikle basınç hızı
clüsürlillibliğlinde, yüksek miktarda buhar ve
yemek suyu dıgarı çıkar_
-1 Tencere buhar sisteminde tıkanıklığa yol
açabilecek yiyecek maddelerin' kullarırnaktan
kaçınınız_
4-] Elasınç kontrol vanası, güvenlik vanası, açılmayı
i-inleme güvenlik vanası, kapak ve pişirme
gbvdesini temiz tutunuı_ Herhangi bir şekilde
listlerinde yağ bırakrnayınız.
5-1 Sodyum karbonat direkt olarak tencere içine
pisirme amaçlı konulmarnalıdır_
4511 Düdüklü tere sabit bir ocak üzerinde
kullanılmalıdır_ Elektrikli ocakta kullanıldığında,
ocak altlı.gınırk çapı tencereninkinden küçük veya
aynı olmalıdır. Gazlı bir ocakta kullanıldığıncla
gazın tencere etrafına temasını engelleyiniz.
7-] Düdüklü k encere kullanıldiğında, güvenlik ....ana
penceresi kişilerin veya kullanıcınin çoğunlukla
lecıliği alana saıbillenmemelidir.
8-11 Düdüklü' tenceredeki bulur güvenlik
vanasından dışan ciktığinda. acilmayı önleme
vanası veya güvenlik vanası penceresi Icontanın
sıkıştırıldığı yer] herhangi b4r alevlenmeyi
Tekrar kulianılrnadan Cnce bu Olgelerde
herhangi bit sorunun olmadığından emin
clunmalidır.

Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.