8-) BAIWA VE TEMZLİK
Tencere ilk 'olarak kullahıldığıncla hijyen bir ortam sağlamak için bulaşık
temizleme malzemesi ile lemizıLeyiniz.
1-] TENCEREN1N TÜMÜYLE BAKIMI:
*Bulaşık temizleme sılıngeri ile temizleyiniz.
*Temizledik.ten sonra tencere ılızerinde su bırakmayına vıe tencereyi kuru
olarak muhafaza ediniz.
*Tencerenin yılızıeyine zarar vermemek için sert c is i mberi tencere dibini
veya yılızeyini ternizlernekte kullanrnayımz.
Tencerede elektro mekanik oasilan maya yel aşacak malzemelerle temas
ettirmeyiniz.
*Tencere içerisinde uzun 54,1re yiyecek bırakrnayınız.

2-1 TENCERE CONTASI BAKIMI:
*Kapak ve plastik cunta ılızerincleki kir ve bort ulan tem izleyiniz..
*Conta Lizerincleki suyu kuruturi ve cuntayı kuru bir sekilde muhafaza ediniz..
* Coritayı kapak kısma na tam olarak yerleş k i rin iz.. Co nta normal zamanlarda
sıkı5m15 durumda olmamalıdır. Kapak ve tıe ncere giavdesi ayrı bırak.ılmalıchr..

3-1 BUHAR SERBEST BIRAKMA BCRUSU BASINÇ SINIRLAMA VAN ASI
ACMA ÖNLEME GOVENL1K VANASJ DAKIK.;
* Duzenli olarak buhar bırakma boru.su ve açma
ii-Aileme va nasını herhangi bir tortu pislik olup olmadığı
konusunda kontrol ediniz.. Eğer öyle ise ince bir tığ
veya iğne ile temizleyirıliz.. Eğer basınç sınırlama vanası
ve açma dinleme vanası ıizerinde ki civata Lar zaman
içinde gevserse sıkı stırılma lıcl ir. Açma dinleme vanası
ılızerindek.i pirnler de temizlenmelidir..

4-a YANMJS YEMEKLERIN TEMIZLENMESI:
4- Geri el. al.arak tencere dibi ternızliflin de tahta kısık
tahta çubuklar kullanma. Hiçbir zaman metal c isi mLc rı
işlernde kullanmayınız. ğer yariıkyemekleri
cıkarmakta zortanıyorsanız tcnccrc dibini kurula ra k
Yağ cbzücü dökünıliz. YLI ITI 1.1 s.adıkkan sonra bir miktar
sıcak su kullanarak temizleyin ve bir müddet için kendi
h ali nd e bırakınız_

Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Hisar Düdüklü Tencere AY MODEL kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.