Sürme işlemi için mümkün olan en büyük
salınım mesafesini bırakınız

Yağ seviyesini kontrol edin,eksikse tamamlayın.

Yakıt seviyesini kontrol edin.Yapılacak işlem
için yeterli değilse ilave edin.

Pulluğu indirme ve kaldırma işlemlerinde
hidrolik kontrol kolları "pozisyon
kontrolü"(ST) pozisyonunda olmalıdır. (Şekil -
5)

For ploughing, give the greatest possible side
way swing range.

Check the oil level and add oil if necessary.

Check the fuel and if it is not sufficient for
whole operation, fill it up.

Hydraulic control on the lifting gear should
be on "position control"(ST) for mounting and
lifting the plough. (Figure-5)

-
;;•••••
•••••
«.
.
.
•••• _ _ •••••'
Şekil / Figure-5

Sürme işlemi iki operasyondan birisiyle
gerçekleşir; "çekiş kontrolü" veya "mix kontrol".
3.2 Pulluğun Traktöre Bağlanması

Traktör hidrolik kollarını "pozisyon kontrolüne"
getirin.

Yan kolları "eksantrik" takın ve pimle güvenliğe
alın.(Şekil-6)

Ploughing should be performed with one of
the two operating modes; "traction control"
or "mix control".
3.2 Hitching To The Tractor

Shift the hydraulic lever of the tractor to the
"position control".

Attach implement to the lower liııks and
secure it with linch pin.(Figure-6)
Şekil / Figure-6

Salımmı önlemek amacıyla yan kol gergi
zincirlerini(4) gerdirin.

Pulluğun üst bağlantı noktasına(P1) traktörün
orta kolunu(1) öyle bağlayımz ki (P1) noktası
(P2) noktasına göre biraz yüksekte olsun.
(Şekil-7)

Tighten the lower link struts (4) to prevent
swinging sides.

Pin upper link (1) so that the attachment
point (P1) on the plough during operation is
somewhat higher than the attachment point
(132) on the tractor.(Figure-7)
5

I
;

• •

\ -
Şekil / Figure-7
1%. 2 İ:1 •
. •
Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 1. sayfa 1 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 2. sayfa 2 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 3. sayfa 3 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 4. sayfa 4 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 5. sayfa 5 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 6. sayfa 6 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 7. sayfa 7 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 8. sayfa 8 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 9. sayfa 9 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 10. sayfa 10 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 11. sayfa 11 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 12. sayfa 12 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 13. sayfa 13 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 14. sayfa 14 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 15. sayfa 15 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 16. sayfa 16 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 17. sayfa 17 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 18. sayfa 18 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 19. sayfa 19 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 20. sayfa 20 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 21. sayfa 21 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 22. sayfa 22 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 23. sayfa 23 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 24. sayfa 24 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 25. sayfa 25 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 26. sayfa 26 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 27. sayfa 27 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 28. sayfa 28 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 29. sayfa 29 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 30. sayfa 30 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 31. sayfa 31 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 32. sayfa 32 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 33. sayfa 33 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 34. sayfa 34 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 35. sayfa 35 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 36. sayfa 36 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 37. sayfa 37 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 38. sayfa 38 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 39. sayfa 39 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 40. sayfa 40 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 41. sayfa 41 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 42. sayfa 42 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 43. sayfa 43 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 44. sayfa 44 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 45. sayfa 45 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 46. sayfa 46 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 47. sayfa 47 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 48. sayfa 48 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 49. sayfa 49 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 50. sayfa 50 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 51. sayfa 51 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 52. sayfa 52 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 53. sayfa 53 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 54. sayfa 54 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 55. sayfa 55 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 56. sayfa 56 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 57. sayfa 57 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 58. sayfa 58 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 59. sayfa 59 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 60. sayfa 60 Ünlü Pulluk E00000000409 kullanım kılavuzu kullanma kılavuzu el kitabı kılavuz 61. sayfa 61

Henüz, bu ürün hakkında forumda açılmış bir başlık bulunmuyor.